expostbus51


MINISTERIE BZK

https://www.minbzk.nl

MIN BZK:Telefonieverkeer overheid aanbesteed

Persbericht ministerie van BZK

1 november 1999

TELEFONIEVERKEER OVERHEID AANBESTEED

De ministerraad heeft - op voorstel van minister Van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid - een besluit genomen over de aanbesteding van het telefonieverkeer van de overheid. De aanbesteding is verdeeld in drie zogeheten percelen: vaste, mobiele en internationale telefonie. Voor elk perceel zijn twee aanbieders geselecteerd, waardoor overheidsorganisaties voldoende keuzemogelijkheden krijgen te voorzien in hun telecommunicatiebehoeften. Besloten is de aanbesteding voorlopig te gunnen aan de volgende bedrijven: voor vaste telefonie KPN Telecom en Dutchtone, voor mobiele telefonie Libertel en Dutchtone en voor telefonie naar bijzondere bestemmingen Versatel en Dutchtone.

De Nederlandse overheid wil met de aanbesteding profiteren van de geliberaliseerde telecommarkt en daarmee een substantiële besparing realiseren op de kosten voor telefonie. De aanbiedingen leveren over de drie percelen gemiddeld een potentiële korting op van 18% ten opzichte van de huidige markttarieven.
Het geboden dienstenpakket biedt voorts volop mogelijkheden tot toepassing van nieuwe communicatietechnologie binnen de overheid.

De gunning is gedaan onder de randvoorwaarde dat de betrokken leveranciers de komende afstemmings- en testfase succesvol afsluiten. De formele gunning wordt rond 1 april 2000 verwacht. Daarbij zullen mantelovereenkomsten worden afgesloten met een looptijd van drie jaar met een totale waarde van circa 400 miljoen gulden. De overeenkomsten zullen daarna met nog eens drie jaar kunnen worden verlengd.

In de aanbesteding participeren circa 250 overheidsorganen, waaronder gemeenten, onderwijsinstellingen en waterschappen. De ministeries en provincies hebben daarvoor in het project OverheidsTelefonie 2000 (OT 2000) het voortouw genomen.
OT 2000 maakt onderdeel uit van het programma OverheidsNetwerk 21e eeuw (ON21), waarin een aantal grote telecommunicatiegebruikers binnen de overheid zijn vertegenwoordigd.

Voor informatie: Ger Bodewitz, telefoon 070 - 3026043

01 nov 99 11:32

Deel: ' Telefonieverkeer Nederlandse overheid aanbesteed '
Lees ook