Ingezonden persbericht

Telefonische bereikbaarheid in vakantiemaanden onnodig laag

MAARSSEN, 20020731 -- De telefonische bereikbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven loopt al jaren terug. De maanden juli en augustus, waarin veel medewerkers met vakantie zijn, geven nog een verdere terugval te zien. Dit is volstrekt onnodig en bovendien zeer schadelijk voor de bedrijven. Terwijl goed bereikbaar zijn eigenlijk heel eenvoudig is.

Het komt steeds vaker voor. Klanten krijgen geen gehoor, verdwalen in automatische beantwoordingssystemen of raken verstrikt in het web van de eeuwige voicemail. Het grote gevaar is bovendien, dat het bedrijf in kwestie daar zelf nauwelijks iets van merkt. Alleen de klant wordt ermee geconfronteerd. En deze klaagt niet maar zoekt gewoon verder, dus bij de concurrent. Maar weinig bedrijven zijn zich hiervan bewust. Nog minder organisaties hebben een beeld van de mogelijke schade door slechte bereikbaarheid.

Slechte bereikbaarheid is in deze tijd ook niet meer nodig. De huidige telefooncentrales kunnen alles wat nodig is om een goede bereikbaarheid te realiseren. De rest moet vanuit de organisatie komen. Door de aanwezige techniek op de juiste manier in te richten en af te stemmen op de bedrijfsprocessen. Ook is bewustwording bij de medewerkers een noodzaak. Het verbeteren van slechte bereikbaarheid vraagt bovendien zelden om investeringen in nieuwe techniek. Wel zijn vaak aanpassingen in de programmering noodzakelijk. Dit is echter eenvoudig en doorgaans door de eigen beheerder uitvoerbaar.

Om snel en eenvoudig inzicht in de bereikbaarheid te krijgen heeft AUDITEL Telematica Consultants de Online Bereikbaarheidstest ontwikkeld. Hiervoor analyseerde het bureau eerst een groot aantal praktijksituaties. Op basis van deze analyses is een vragenset samengesteld waarmee snel en effectief een oordeel wordt verkregen over de telefonische bereikbaarheid. Na het invullen van deze vijftien vragen ontvangt de bezoeker online een beoordeling, samen met adviezen voor verbetering van aanwezige knelpunten. Doordat de vragen allen multiple-choice zijn, kan de test binnen enkele minuten worden uitgevoerd. De test is direct bereikbaar onder https://bereikbaarheidstest.auditel.nl .

Deel: ' Telefonische bereikbaarheid in vakantiemaanden onnodig laag '
Lees ook