Persbericht

Rentokil Initial B.V., 6 juli 1999, De Meern

0800-RENTOKIL aan RENTOKIL TOEGEWEZEN - FBS in ongelijk gesteld

Op 6 juli 1999 heeft de rechter uitspraak gedaan inzake het kort geding van 21 juni 1999, aangespannen door Rentokil Initial B.V. met als gedaagde de besloten vennootschap FBS Freecall Business Nederland B.V. over het alfa numeriek in te zetten 0800-RENTOKIL telefoonnummer. In deze uitspraak wordt Rentokil in haar gelijk gesteld en zal FBS de volgende activiteiten moeten ondernemen:

1 FBS dient binnen 48 uur na betekening van het vonnis zorg te dragen dat de OPTA de reservering op het nummer dat correspondeert met 0800-RENTOKIL, intrekt.
Bij ingebreke blijven zijn dwangsommen gesteld tot een maximum van Fl. 500.000,--.
2 FBS dient de kosten van het geding tot aan de uitspraak aan de zijde van Rentokil te betalen.

Voor het eerst in de geschiedenis is er een rechtszaak gewonnen inzake het onrechtmatig aanvragen en verhandelen van een alfa-numeriek telefoonnummer. Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen binnen de telecom-markt is er een nieuwe wijze van nummer herkenning. In plaats van 0800-73686545 te onthouden belt de persoon 0800-Rentokil. Het is dus niet het telefoonnummer wat de gebruiker onthoudt het is de naam die men onthoudt en intoetst voor de directe verbinding naar de onderneming.

Rentokil heeft in februari 1999 het 0800-Rentokil telefoonnummer aangevraagd voor commercieel en informatief gebruik. Het telefoonnummer bleek al te zijn vergeven. De OPTA is niet gerechtigd om de aanvrager de informatie te geven over de eigenaar van het gewenste telefoonnummer. In maart 1999 is Rentokil telefonisch benaderd door FBS Nederland met de mededeling dat zij het telefoonnummer 0800-Rentokil in het bezit hebben. FBS Nederland b.v bood het nummer aan met een dusdanig aantal beperkingen en een verhoging van de kosten in het gebruik, dat er geen bruikbare overeenkomst tussen partijen tot stand kon komen. De Telecommunicatiewet verbiedt de verhandeling van telefoonnummers, maar kent wel het gezamenlijk ingediende verzoek tot overschrijving van het telefoonnummer van de ene partij naar de andere. Deze aanpassing is om de marktwerking binnen de telecommunicatie niet te belemmeren. Rentokil heeft gedaagde daarop gedagvaard in een kort geding.

Het belang van Rentokil is het onbeperkt gebruik van het nummer met een directe koppeling naar de eigen centrale ten einde de klanten en toekomstige klanten van informatie te kunnen voorzien. In de wirwar van verschillende ondernemingen en divisies is het op een centraal punt doorschakelen van de beller van essentieel belang.

Rentokil Initial B.V. de dienstverlener die het werk- en leefklimaat binnen ondernemingen onderhoudt omvat de ondernemingen in Nederland Rentokil Hygiene, Rentokil Pest Control en Rentokil Tropical Plants. Rentokil Hygiene houdt zich bezig met dieptereiniging van sanitair, grootkeukens en luchtbehandelingskanalen, Rentokil Pest Control richt zich op preventie- en bestrijding van ongedierte en Rentokil Tropical Plants verzorgt en onderhoudt beplanting binnenshuis.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Rentokil Initial B.V., mevrouw N. van Veldhuizen, manager Development & Organisation of de heer K.M. van der Winden, technisch directeur 030-6664664. Tomlow advokaten, Mr D. van Kampen 030-2521802.

Deel: ' Telefoonnummer 0800-RENTOKIL aan Rentokil toegewezen '
Lees ook