email: w.vos@teleprofs.nl
realname: W.L.A. Vos

Telefoonteam wint 'Teleprofs Facilities Trofee'

Datum: 16-02-2000

Amsterdam, 16 februari 2000 - Teleprofs Facilities, een organisatie die het management en de personele bezetting van telefoon/receptieposten overneemt, heeft een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren, onder al haar opdrachtgevers door heel Nederland. Dit objectieve onderzoek, de zogenaamde Tele Quick Scan, is uitgevoerd door middel van ‘mystery calls’ bij de opdrachtgevers van Teleprofs Facilities. De kwaliteit van het telefonisch visitekaartje waar telefonisten/receptionisten voor staan, is onderzocht. Het telefoonteam van Arthur Andersen in Eindhoven kwam als beste uit de bus en nam deze week de eerste prijs in ontvangst.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Stadskasteel Oudaen te Utrecht zijn de trofees uitgereikt. Regiomanager Edith Rijlaarsdam overhandigde na een spanningopbouwende presentatie de trofee uit aan de dames van de telefoon/receptiepost bij Arthur Andersen. Op de tweede plaats eindigde het telefoonteam bij Meeùs in Breda en de gedeelde derde prijs ging respectievelijk naar het telefoonteam bij Kimberly Clark te Ede en de dames van de telefoon/receptiepost bij Johnson & Johnson in Amersfoort.

Waarom een Tele Quick Scan? Edith Rijlaarsdam antwoordt: "Meten is weten. Teleprofs Facilities wil inzicht krijgen waar het goed gaat en waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Dit is essentieel voor onze kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Bijkomend voordeel is dat we deze objectieve cijfers gebruiken voor overleg met de opdrachtgever. Om de verbeterpunten te onderbouwen en de betrokkenheid te vergroten. Dit is uiteraard noodzakelijk want uitstekend telefoneren is een samenspel tussen de opdrachtgever en de professional van Teleprofs."

Meetpunten

De belangrijkste meetpunten van Tele Quick Scan zijn bereikbaarheid, wachttijden, meldteksten en de mate van initiatief van de telefonisten. Dit wordt gemeten aan de centrale, bij doorverbinding en bij doorkiesnummers. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde is de bereikbaarheid van de opdrachtgevers van Teleprofs Facilities bij de centrale iets hoger, namelijk 98,8% t.o.v. 98,6%. De bereikbaarheid binnen 15 seconden is bij Teleprofs Facilities duidelijk hoger namelijk 82,9% t.o.v. het landelijke percentage van 74%. De gemiddelde wachttijd bij de opdrachtgevers van Teleprofs Facilities is 9,78 seconden waar dit landelijk 11,2 seconden gemiddeld is.

Edith Rijlaarsdam gaat verder: " We profileren ons als een professionele organisatie en willen de daarbij horende kwaliteit leveren, vandaar dat we onszelf hoge doelen stellen. Onze telefonisten/receptionisten krijgen naast training-on-the-job ieder jaar een opfriscursus. Daarnaast zorgen onze medewerkers van de regiokantoren voor een prima begeleiding van de telefonistes. Uiteraard zien we erop toe dat we door middel van bijvoorbeeld workshops deze hoge kwaliteit van de telefonisten/receptionisten waarborgen."

Teleprofs Facilities

Teleprofs Facilities bestaat vijf jaar en heeft als enige organisatie in Nederland de volledige overname van de personele bezetting en van het management van telefoon-/receptieposten tot haar core business gemaakt. Voor meer informatie kunt u op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur contact opnemen met Teleprofs Facilities: (020) 577 57 37, of stuur een email naar: facilities@teleprofs.nl

Organisatie: Teleprofs BV

adres: Burgerweeshuispad 201

postcode: 1076 GR

woonplaats: Amsterdam

Telefoon: 020 577 57 34

www.teleprofs.nl

Deel: ' Telefoonteam wint 'Teleprofs Facilities Trofee' '
Lees ook