Bond tegen het Vloeken


Teleurstelling afwijzen klacht Europese hof

De Bond tegen het vloeken is teleurgesteld over een klacht die is afgewezen door het Europese hofvoor de rechten van de mens. Met de klacht beoogde de Bond in Straatsburg duidelijkheid te krijgen over de normen die voor een overheid gelden om de godsdienstige gevoelens van de burgers te beschermen tegen opzettelijke belediging.

Volgens de Bond schiet de Nederlandse rechtshandhaving tekort in de bescherming van godsdienstige overtuigingen van de burgers. Tot die conclusie kwam de Bond nadat het gerechtshof in Amsterdam besloot geen strafvervolging in te stellen tegen Theo van Gogh. De Amsterdamse publicist liet zich in 1995 in HP/De Tijd op zeer grove wijze opzettelijk beledigend uit over de persoon van Jezus Christus en het christelijk volksdeel.

De Bond had gedacht dat het Europese hof meer gewicht zou toekennen aan de bescherming van het recht op een godsdienstige overtuiging, dan de Nederlandse rechters. Tot onze teleurstelling heeft het hof in Straatsburg de klacht - zonder inhoudelijk motivering - niet-ontvankelijk verklaard.

De stap naar het Europese hof was niet bedoeld om Theo van Gogh alsnog voor de rechter te brengen. De Bond hoopte op een Europese uitspraak die duidelijk maakt dat de vrijheid van godsdienst onder druk komt te staan als iedereen zich publiekelijk beledigend mag uitlaten over God, Jezus Christus of het christelijk volksdeel.
(mei 1999)

Deel: ' Teleurstelling over afwijzen klacht godsdienstige gevoelens '
Lees ook