Digitale Gemeente Houten

Zandbergen teleurgesteld over besluit reiskosten schoolgaande kinderen.

donderdag 16 augustus 2001 - Door: Edwin Gijsbertse

Gerard Zandbergen (Fractie Zandbergen en straks Nieuw Houten) is teleurgesteld in de reactie van de gemeente en wil de commissie Samenleving bijeenroepen. Zandbergen had schriftelijke vragen gesteld over de reiskosten van schoolgaande kinderen die niet in Tull en 't Waal terecht konden wegens lerarengebrek.

Zandbergen zegt: "U heeft nu de suggestie en het sfeertje gecreëerd van die gulle gemeente Houten versus die ondankbare ouders in Tull en 't Waal. Ik vind dat kwalijk. In dit persbericht gaat u volledig voorbij aan het door mij geschetste probleem van de ouders en hun kinderen. Nogmaals stel ik dat de ouders niet belast mogen worden met een groot financieel probleem. Er is voor hen geen enkele sprake van een vrije keuze. Noodgedwongen moeten de kinderen elders onderwijs volgen. Onderwijs dat in dit land gratis is. Maar kennelijk niet in Tull en 't Waal. Voor alle duidelijkheid verwijs ik u naar het eerste lid van artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs waarin klip en klaar de mogelijkheid staat vermeld om als gemeente de vervoerskosten volledig te vergoeden. Ook kan volgens datzelfde artikel een beroep worden gedaan op de hardheidsclausule van de desbetreffende gemeentelijke verordening. Overigens lijkt het me ook niet meer dan billijk om eveneens de overblijfkosten te vergoeden", aldus Zandbergen.

"Blijft u toch bij uw standpunt om de ouders financieel niet te vrijwaren, dan roep ik u bij deze op om zo spoedig mogelijk, vakantie of niet, de commissie Samenleving bijeen te roepen om hierover met raads- en commissieleden in debat te gaan. Ik acht deze zaak urgent genoeg daarvoor. Tenslotte is het aan de raad om tot finale besluitvorming te komen", aldus de toekomstige fractievoorzitter van Nieuw Houten.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Copyright © Stichting Digitale Gemeente Houten 1996 - 2001 Deze website is een particulier initiatief en wordt derhalve NIET beheerd door de overheid (gemeente Houten).

Zoekwoorden:

Deel: ' Teleurstelling over besluit reiskosten schoolgaande kinderen '
Lees ook