Gemeente Baarle-Nassau

Teleurstelling over niet aanleggen A69.

De provincie is teleurgesteld over het besluit van de minister van Verkeer en Waterstaat om de rijksweg A69 tussen Eindhoven en Hasselt niet aan te leggen.

Gedeputeerde Staten zijn van mening dat de alternatieven die de minister voor de aanleg van de weg geeft onvoldoende zijn. De provincie wil samen met het Rijk zoeken naar oplossingen voor de verkeersproblematiek rondom de A69.

Nu al zorgt een verkeersstroom tussen Eindhoven en Hasselt voor problemen op de bestaande rijksweg en de wegenstructuur in en rond Aalst, Waalre en Valkenswaard. De verwachting is dat deze druk in de toekomst sterk zal toenemen. De provincie erkent dat het tracé van de rijksweg door een gebied met grote natuur- en landschapswaarden loopt. Voorwaarde voor aanleg van een rijksweg is dan ook dat er minimale schade wordt veroorzaakt, bijvoorbeeld door de aanleg van een geboorde tunnel. De alternatieven die de minister aandraagt vormen geen oplossing voor verkeersproblematiek en leefbaarheid. Voor het verbeteren van knelpunten en het bestaande wegennet is meer geld nodig als de minister nu wil reserveren uit de onderhoudsbudgetten.

Deel: ' Teleurstelling over niet aanleggen A69 '
Lees ook