STIVORO PERSBERICHT

Den Haag, 7 april 1999

Televisiecampagne tegen roken bij jonge kinderen

Op donderdag 8 april start de Stichting Volksgezondheid en Roken (Stivoro) de televisie-campagne 'Roken? Niet waar de kleine bij is'. De TV-spot roept familieleden, vrienden en kennissen van gezinnen met kinderen op om te voorkomen dat kinderen meeroken. De Postbus-51 commercial is getekend door Jan Kruis. En laat opa zien die bij de jongste telg van het gezin van Jan, Jans en de kinderen op kraamvisite gaat. Bij de commercial hoort een folder die op de informatielijn 0900-9390 kan worden besteld.

De TV-spot roept iedereen die bij gezinnen met kinderen komt of deze ontvangt op om zoveel mogelijk te voorkomen dat deze kinderen meeroken en bij voorkeur buiten te roken. Uit onderzoek van TNO Preventie en Gezondheid (1998) weten we dat ouders het belangrijk vinden om te zorgen dat hun kinderen geen last hebben van tabaksrook. Ze vinden het echter moeilijk om hun familieleden en vrienden te vragen om niet te roken. Om ouders hierin te ondersteunen, is de TV-commercial ontwikkeld.

In oktober 1997 is de campagne 'Roken? Niet waar de kleine bij is' gestart. In het eerste jaar was de campagne vooral gericht op zorgverleners. Een groot aantal zorgverleners in de ouder- en kindzorg zoals consultatiebureau-artsen en -verpleegkundigen, kinderartsen en kno-artsen werkt mee aan de campagne. Ze informeren ouders over de risico's van het meeroken.

Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat het inademen van tabaksrook schadelijk en hinderlijk is. Jonge kinderen zijn echter extra kwetsbaar voor tabaksrook, mede doordat hun ademhalingsorganen nog zeer fijn van bouw zijn. Daarbij komt dat ze vaak nog niet kunnen aangeven dat ze last van de rook hebben en ook de rook niet kunnen ontlopen. Jonge kinderen die meeroken, hebben vaker last van luchtwegaandoeningen, middenoorontstekingen en het risico op wiegendood is twee maal zo groot dan bij kinderen van niet-rokende ouders.

In 46% van de gezinnen in Nederland roken jonge kinderen mee in huis (NIPO, 1998). In een kleine, afgesloten ruimte zoals de auto rookt 18% van de ouders in het bijzijn van hun jonge kinderen (NIPO, 1998).

Bestemd voor de redactie:

Meer inlichtingen bij: Boudewijn de Blij, directeur Stivoro teIefoon: 070.3522554 (werk); 070.3589472 (privé); sema: 06.591 39861#

Deel: ' Televisiecampagne tegen roken bij jonge kinderen '
Lees ook