expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Telewinkelen voor commerciele ..................

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Persbericht Ministerraad
01 oktober 1999

TELEWINKELEN VOOR COMMERCIëLE OMROEP VERRUIMD

Het kabinet heeft ingestemd met voorstellen van staatssecretaris Van der Ploeg (OCenW) voor een verruiming van de regels voor telewinkelen. Deze bepalingen vloeien voort uit een wijziging van de Europese Televisierichtlijn en gelden alleen voor commerciële omroepen. De publieke omroepen mogen op grond van de Mediawet geen telewinkelen in hun programma.s opnemen.

Bij telewinkelen, ook wel thuiswinkelen of home-shopping genoemd, worden producten of diensten rechtstreeks aan de kijker aangeboden. De kijker kan die producten of diensten dan direct via telefoon, fax, post of Internet bestellen. Hoofdregel is dat maximaal 20% van de dagelijkse zendtijd en maximaal 12 minuten per uur aan telewinkelen mag worden besteed. Als afwijking van de hoofdregel is het toegestaan dat een commerciële omroepinstelling telewinkelen uitzendt in blokken die minimaal 15 minuten duren. Per dag (24 uur) mogen dan niet meer dan acht blokken worden uitgezonden met opgeteld een maximum van drie uur. De nieuwe regels staan daarnaast toe dat een commerciële omroepinstelling een programma verzorgt dat uitsluitend bestaat uit telewinkelen.
Verder wordt het voor commerciële omroepen mogelijk hun programma.s te laten sponsoren door producenten van geneesmiddelen en aanbieders van medische diensten.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat de wijziging van het besluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De teksten van de wijziging van het besluit en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 01.10.1999

01 okt 99 15:40

Deel: ' Telewinkelen voor commerciele omroep verruimd '
Lees ook