Telfort persbericht


Amsterdam, 14 januari 2000 -- Telfort en Cisco hebben een contract getekend met GigaPort voor de levering van het nieuwe SURFnet5, belangrijk onderdeel van het GigaPort-Netwerk. Het contract met GigaPort vertegenwoordigt een waarde van 70 miljoen gulden. SURFnet5 voorziet in de levering van een backbone op basis van de nieuwste technologieën. Dit onderzoeksnetwerk stelt hoger onderwijs-instellingen, onderzoeksinstituten en bedrijven in Nederland in staat innovatieve en geavanceerde Internettechnologieën te ontwikkelen en uit te testen.

Telfort en Cisco zijn door GigaPort verkozen boven zes andere aanbieders. GigaPort is een initiatief van de ministeries van EZ, OC&W en V&W en heeft ten doel Nederland een voorsprong te geven in de ontwikkeling en het gebruik van geavanceerde en innovatieve Internettechnologie. Het GigaPort-Netwerk, onderdeel van GigaPort, kan zich op overtuigende wijze meten met de beste onderzoeksnetwerken in de wereld en biedt bedrijven en instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek de modernste testomgeving voor de ontwikkeling van nieuwe (netwerk)diensten. Daarnaast wordt met GigaPort-Applicaties kennis opgebouwd van toepassingen voor geavanceerde Internettechnologie.

Waar het huidige SURFnet4 op dit ogenblik een dataverwerking van 622 Megabit per seconde realiseert, wordt de GigaPort-backbone met 80 Gbit/s ruim honderd keer sneller.

Het GigaPort-Netwerk wordt zelfs zo?n 25 keer sneller dan de snelste Internetnetwerken van dit moment (2,5 Gb/s). Deze aanzienlijke capaciteitsverbetering is noodzakelijk om de zeer sterke groei van het Internetverkeer - minimaal een jaarlijkse verdubbeling - te kunnen verwerken. 'Zeker met de opkomst van Internet via je mobiele telefoon, video-communicatie en de ontwikkeling van geavanceerde e-commerce toepassingen, is een enorme toename van netwerkverkeer te verwachten', stelt ir. Hein Franken, bij Telfort verantwoordelijk voor het project. 'Het netwerk stelt gebruikers van GigaPort in staat om totaal nieuwe Internettoepassingen te ontwikkelen. De Nederlandse overheid geeft hiermee gestalte aan het bouwen van de Digitale Delta (dit is het beleidsplan van het ministerie van Economische Zaken om de digitale economie verder uit te bouwen).
De nieuwe infrastructuur garandeert door de grote capaciteit razendsnelle verwerking van gegevens. Nederland loopt met dit project zonder twijfel voorop in de wereld.'

Jacqueline Tammenoms Bakker, directeur GigaPort stelt:' De beschikbaarheid van dit state-of-the-art netwerk schept hele interessante mogelijkheden voor het bedrijfsleven en het hoger onderzoek en onderwijs om nieuwe producten en diensten uit te testen. Dit kunnen toepassingen zijn die de hoge bandbreedtes benutten zoals bijvoorbeeld de transmissie van videobeelden. Het kunnen ook toepassingen zijn die de grotere betrouwbaarheid van de volgende generatie Internet benutten, zoals de mogelijkheden voor beveiliging en authenticatie. Nederland kan hiermee echt een proeftuin voor geavanceerde netwerk technologie worden.'

Telfort en Cisco hebben de opdracht voor het realiseren van de SURFnet5 onder meer gekre-gen vanwege de kwaliteit en nationale ligging van het Telfort glasvezelnetwerk en de su-perieure routertechnologie van Cisco.

Telfort, Cisco en SURFnet ontwikkelen, bouwen en onderhouden SURFnet5 gezamenlijk. Telfort zal het transmissie gedeelte beheren en SURFnet het IP-netwerk.

Telfort en Cisco verwachten met de realisatie van de SURFnet5 een belangrijke kennis-voorsprong op het gebied van convergente infrastructuur op te bouwen. Franken: 'We staan aan de vooravond van de convergentie van spraak, data, vaste en mobiele telecommu-nicatie. Dit, gekoppeld aan de exponentiële groei van data en mobiel verkeer, resulteert in een enorme groei van nieuwe (netwerk)diensten. Naast SURFnet5 investeert Telfort in haar eigen commerciële commerciële IP-diensten. Samen met het British Telecom lab, één van de grotere onderzoekslabs van Europa en met Cisco worden voor dit supersnelle Telfort-netwerk nieuwe product-marktcombinaties getest die door Telfort aan de markt zullen worden aangeboden. Daarbij gaat het onder andere om mobile Internet, ADSL (modernste versie van ISDN) en bandbreedte op aanvraag.'

GigaPort is een project van de Nederlandse overheid, industrie, onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten. Doelstelling van GigaPort is Nederland een voorsprong te geven in de ontwikkeling en het gebruik van geavanceerde en innovatieve Internettechnologie. GigaPort-Netwerk, onderdeel van GigaPort, kan zich meten met de beste onderzoeksnetwerken in de wereld en biedt bedrijven en instellingen een state-of-the-art testomgeving voor de ontwikkeling van nieuwe (netwerk)diensten. GigaPort wordt uitgevoerd onder verant-woordelijkheid van de Stuurgroep GigaPort. GigaPort-Netwerk wordt gerealiseerd door SURFnet; GigaPort-Applicaties door het Telematica Instituut.

Telfort is de telecom joint-venture tussen BT (British Telecom) en de NS (Nederlandse Spoorwegen). Het bedrijf is aanbieder van nationale en internationale telecom-municatiediensten in Nederland aan de zakelijke- en de consumentenmarkt. Momenteel heeft Telfort 1650 medewerkers in dienst. Klanten zijn onder andere de multinationals Shell, Unilever, Akzo Nobel, KPMG, BP en NS. Telfort is actief op de MKB-markt met Directe Zaken. Het Telfort Pak&Bel concept heeft mobiele communicatie makkelijk en toegankelijk gemaakt voor de Nederlandse consument.

Cisco Systems, Inc (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd marktleider op het gebied van netwerkoplossingen voor Internet. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië. In Nederland is Cisco gevestigd in Amsterdam. Cisco heeft meer dan 18.700 werknemers en realiseerde in boekjaar 1999 een totale omzet van 12,15 miljard dollar.


DISCLAIMER COPYRIGHT TELFORT B.V. 2000

Deel: ' Telfort en Cisco tekenen contract met GigaPort '
Lees ook