PERSBERICHT

Salvator Rosa
(1615 - 1673)

Duur expositie:
4 september t/m 31 oktober 1999

Open:
di-za 10-17 uur, zon- & feestdagen 12-17 uur

Toegang:
fl. 10,-; CJP fl. 5,-; 5-18 jr fl. 2,50; groepen fl. 7,50; MJK/Haarlem Pas gratis

Adres:
Spaarne 16, Haarlem, tel. 023-531 90 10, fax 023-534 20 04

Email: teyler@euronet.nl

Internet: www.teylersmuseum.nl

In Teylers Museum is dit najaar een tentoonstelling van één van de meest opvallende en originele Italiaanse kunstenaars van de 17de eeuw te zien, Salvator Rosa. Hij was schilder, tekenaar, etser, dichter en acteur en kan meer dan enig ander gekarakteriseerd worden als een ‘gekweld genie’. Teyler bezit een 45-tal tekeningen van dit veelzijdig talent. Deze werken zijn afkomstig uit de verzameling van de Romeinse familie Odescalchi. Een nog grotere groep Rosa-tekeningen (245 stuks) uit dezelfde collectie is sinds 1713 in het bezit van de stad Leipzig. Voor het eerst worden nu de mooiste tekeningen uit deze beide musea samen tentoongesteld.

De tekeningen van Rosa behoren tot de meest gedurfde en virtuoze penschetsen van de Barok. Hun onderwerpen reflecteren de thematiek van zijn schilderijen: naast landschappen vinden we genre-voorstellingen met huurlingen en bedelaars, furieuze veldslagen, historische onderwerpen en uitvoerige, filosofisch getinte allegorieën. Rosa was de meest invloedrijke satirische dichter van zijn tijd en er is een duidelijk verband tussen zijn schilder- en tekenkunst en zijn gedichten.

De Haarlemse en Leipziger tekeningen van Salvator Rosa vormen tezamen de mooiste en best bewaarde groep schetsen en studies van deze uitzonderlijk begaafde kunstenaar. De tentoonstelling omvat ongeveer 60 tekeningen. In de begeleidende (Duitstalige) publicatie worden alle Rosa-tekeningen in beide collecties afgebeeld en van commentaar voorzien. Daarnaast bevat de catalogus essays over Rosa's leven en kunst en wordt de herkomst van de Haarlemse en Leipziger tekeningen onderzocht.


Voor meer informatie, persfoto's of -dia's kunt u contact opnemen met de Afdeling Presentatie, 023-5319010

Deel: ' Tentoonstelling 17de eeuwse Salvator Rosa in Teylers Museum '
Lees ook