Koninklijke Bibliotheek

Boek en Zopie

Op vrijdag 10 december aanstaande - op de dag dat de rayonhoofden weer voor het eerst bij elkaar komen - opent Henk Kroes, voorzitter van de Vereniging De Friesche Elf Steden de tentoonstelling Boek en Zopie. Boeken en schaatsen uit een particuliere collectie. De Koninklijke Bibliotheek, die zelf een sportboekencollectie bezit die onlangs werd uitgebreid met de bibliotheek van het NOC*NSF, stelt haar tentoonstellingsruimte deze winter graag beschikbaar aan deze unieke schaatsen- en schaatsboekenverzameling van de heer Anrie Broere uit Didam.

De schaatssport komt in Boek en Zopie in al haar facetten aan bod. Er is aandacht voor boeken waarin de ontwikkeling van het schaatsen als wedstrijdsport wordt beschreven. Een absoluut hoogtepunt is het boek Schaatsenrijden van Mr. J Buttingha Wichers uit 1888. Hierin worden alle aspecten van het schaatsenrijden belicht: schaatsenrijden als vermaak en als sport, amor op het ijs, schaatsenrijden in het buitenland, ijsvermaak in de letterkunde en schilderkunst en zo meer. Ook de bekende sportpionier Pim Mulier ontbreekt niet bij de schaatsboeken, hij schreef in 1892 het boek Wintersport, waarvoor hij zelf de illustraties maakte.

De tentoonstelling besteedt aandacht aan de rol van de schaatssport in de literatuur, maar ook aan de rol van het schaatsenrijden in kinderboeken. Een bekend Amerikaans voorbeeld is The silver skates. A Story of Life in Holland van M.E. Dodge. Dit boek verscheen in 1865 en werd een bestseller. Al in 1867 verscheen De zilveren schaatsen, een Nederlandse bewerking van de hand van PJ Andriessen, en in de jaren zestig maakte Margreet Bruijn een nieuwe bewerking. Ook Daantje gaat schaatsenrijden van Leonard Roggeveen en schaatstaferelen in Flipje en Donald Duck ontbreken niet. Zelfs Ollie B. Bommel, onze nationale heer van stand, geeft acte de présence.

Schaatsen kent een lange historie. Zo is het oudste boek, dat op de tentoonstelling te zien is Winters vermaak. Lofzangen op de winter zoals die er bij de Belgen uitziet geschreven in 1619 door A. Valerus. In het boek De winter in drie zangen door B. Bornuis Alvaarsma uit 1749 wordt al gesproken van de Elfstedentocht. Over de tocht der tochten werd en wordt nog steeds veel geschreven, zoals een selectie van vroege en meer recente boeken laat zien. Een andere aparte categorie vormen de jubileumboeken. Behalve het schaatsen kennen ook schaatsverenigingen vaak al een lange historie en deze jubilieumboeken zijn daarom een aantrekkelijk en belangrijk verzamelobject.

Naast de boeken is ook een groot aantal schaatsen te zien. Allerlei uitvoeringen van de bekende, bijna ouderwetse Friese doorloper, oude en nieuwe kunstschaatsen, de eerste Noor tot en met de nieuwste ontdekking: de klapschaats. Winter, ijs, schaatsen, het zijn inspiratiebronnen voor menig kunstenaar én mode-ontwerper. De bezoeker van de tentoonstelling kan zijn hart ophalen aan de prachtige winterse taferelen afgebeeld in boeken en tijdschriften. Bijzonder fraai zijn de modeprenten uit het begin van deze eeuw: het ijs was bij uitstek de plek om de man of vrouw van je dromen te ontmoeten en een mooie mantel of stoere pantalon kon daarbij allicht een handje helpen.


* Bij de tentoonstelling verschijnt een geïllustreerde, gelijknamige tentoonstellingscatalogus. U kunt deze voor fl 20,00 kopen in de tentoonstellingsruimte van de Koninklijke Bibliotheek. Als u de catalogus telefonisch, schriftelijk of per e-mail wilt bestellen zie: Bestellen & betalen van KB-publicaties. Bij postverzending worden uiteraard ook de portokosten in rekening gebracht.
* De tentoonstelling is te bezichtigen van 13 december 1999 tot en met 18 februari 2000. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur.


----

© Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland

Deel: ' Tentoonstelling Boek en Zopie '
Lees ook