Koninklijke Porceleyne Fles N.V.

Exposities

Delfts onder de loep (07-01-24)

Uitgangspunt voor de tentoonstelling vormt de verzameling Delfts aardewerk van het Gemeentemuseum die met ruim 1100 objecten als een van de belangrijkste collecties ter wereld kan worden beschouwd. 111 topstukken daarvan zijn nu toegeschreven aan dertien van de 35 grotere Delftse plateel- en tegelbakkerijen. Zij zullen worden gepresenteerd op een door Hella Jongerius vormgegeven tentoonstelling. Jongerius combineert daarin de museale pronkstukken met haar eigen werk en met hedendaagse voorwerpen die een Delftsblauwgevoel uitstralen, variërend van betere copieën voor de verkoop aan toeristen tot hoogtepunten uit de hedendaagse productie van De Porceleyne Fles uit Delft en Koninklijke Tichelaar uit Makkum. De vormgeving door het Jongerius lab zal een zeer bijzonder resultaat opleveren. Met behulp van grote vergrootglazen zal de bezoeker in staat worden gesteld het getoonde onder de loep te nemen. Ook een blauwe kamer zal - in nauwe samenwerking met de Sikkens verffabrieken - onderdeel uitmaken van de expositie.

Als publicatie bij Delfts onder de loep verschijnt Delfts aardewerk. Geschiedenis van een nationaal product, deel II. Dit tweede deel telt ruim 300 paginas en vormt met het in 1999 verschenen eerste deel het standaardwerk van deze bedrijfstak. Om de stukken Delfts aardewerk toe te kunnen schrijven aan een bepaalde productieplaats was het nodig een overzicht te vervaardigen van het eigendom en beheer van alle belangrijke plateel- en tegelbakkerijen in Delft en Delfshaven. Dit overzicht met merendeels nooit eerder gepubliceerde gegevens is opgenomen in de nu verschijnende publicatie. Ook 124 voorwerpen uit de museumcollectie worden erin afgebeeld en beschreven. Historische achtergronden en de functie van het object worden belicht, alsmede de terminologische en technische aspecten ervan.

Uit de getoonde voorwerpen blijkt de verscheidenheid van Delfts aardewerk dat in ongedecoreerd wit werd uitgevoerd en in Delfts blauw of diverse ander kleuren als rood, goud en zelfs zwart. Het gaat niet alleen om gebruiksvoorwerpen, zoals terrines, borden en kaarsenhouders, maar ook om figuurtjes uit de destijds populaire Commedia dellArte, een fopkan en een zeer zeldzaam huisaltaar.

Voor meer info / beeldmateriaal: Afdeling Voorlichting & PR, 070 - 338 1121/22, fax 070 - 3381 1112, e-mail:
gjderook@gm.denhaag.nl/mjraven@gm.denhaag.nl Zie ook de website: www.gemeentemuseum.nl

vorige

Deel: ' Tentoonstelling Delfts aardewerk van het gemeentemuseum '
Lees ook