Gemeente Groningen

donderdag 20 maart:
Tentoonstelling duurzaam water

Wethouder René Paas opent komende vrijdag 21 maart om 14.00 uur een tentoonstelling over water bij het Informatiepunt Duurzaam Bouwen. De directe aanleiding voor de tentoonstelling is wereldwaterdag op zaterdag 22 maart. Ook sluit het Informatiepunt Duurzaam Bouwen hiermee aan op de landelijke campagne 'Nederland leeft met water'. De tentoonstelling gaat met name in op het duurzaam gebruik van water in en rond het huis. Zo is er onder andere een waterbesparend toilet, een regenwateropvangsysteem en een infiltratiebox te zien. Hiermee leggen de medewerkers van het Informatiepunt de nadruk op wat mensen zelf kunnen doen om bewuster met water om te gaan. Belangstellenden kunnen van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 uur en 12.30 uur binnenlopen bij het informatiepunt Duurzaam Bouwen om de tentoonstelling te bekijken. De tentoonstelling blijft de rest van het jaar staan.

Deel: ' Tentoonstelling duurzaam water in Groningen '
Lees ook