Gemeente Purmerend

Persbericht

TENTOONSTELLING EEN GEWAARSCHUWD MENS...

De tentoonstelling Een gewaarschuwd mens ... Je zintuigen als bescherming tegen dagelijkse gevaren is van maandag 14 juni tot en met maandag 28 juni 1999 in Purmerend te zien. De stichting Consument en Veiligheid wil ouderen en hun familie bewust maken van de noodzaak dat oren, ogen en neus goed functioneren om gevaren te onderkennen in en buiten huis. Bezoekers kunnen op speelse wijze hun zintuigen testen. Ook is er aandacht voor evenwichtsgevoel en spierkracht. Door het (laten) treffen van voorzorgsmaatregelen zijn ongemak en onge-lukken te voorkomen. Woensdag 16 juni verricht wethouder Els Kroese om 10.00 uur de officiële opening van de tentoonstelling.

Met het ouder worden gaan lichaamsfuncties geleidelijk achteruit. De daardoor toegenomen kwetsbaarheid leidt tot verwondingen door ongelukken in en bij huis. De ogen, oren en neus hebben een belangrijke rol in het ontdek-ken van gevaren. Bijvoorbeeld reuk bij bedorven voedsel en brand, gehoor bij naderend verkeer en gezichtsver-mogen bij drempels in huis. De ouderen gaan tijdens de tentoonstelling actief aan de gang en testen zelf hun zin- tuigen. De uitkomsten van de tests leidt tot een persoonlijk advies over te nemen voorzorgsmaatregelen. Onge-mak dat kan leiden tot verwondingen is soms makkelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door het tillen van boodschap-pen zo te doen dat het gewicht is verdeeld.
De tentoonstelling is niet alleen voor de bewoners van de ouderencentra, maar voor alle Purmerendse ouderen, familie, buren en andere geïnteresseerden. Van maandag 14 juni tot 21 juni te bezoeken in het Jaap van Praag-huis aan het Rietgorsplein en vervolgens tot 28 juni in de Tien Gemeenten aan de Hoornselaan. De stichting Consument en Voorlichting ontwikkelde de tentoonstelling en realiseerde het met financiële bijdragen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het VSB Fonds.

vrijdag 11 juni 1999

Terug naar Persberichten.


© 1997 DSP, Digitale Stad Purmerend

Deel: ' Tentoonstelling 'Een gewaarschuwd mens' in Purmerend '
Lees ook