1 mei tot en met 8 augustus 1999

Tentoonstelling en debatten

AIR-Zuidwaarts

'Waar het landschap begint'

Het sluitstuk van de manifestatie AIR-Zuidwaarts/Southbound bestaat uit een tentoonstelling van ruimtelijke ontwerpen van acht ontwerpteams en een reeks debatten in de Grote Zaal van het Nederlands Architectuurinstituut.

De stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten zijn: Frits Palmboom en Jaap van den Bout & Stefano Boeri (Italië), Dirk Sijmons en Yttje Feddes & Jörg Dettmar, Ulrike Beuter en Harald Fritz (Duitsland), Marieke Timmermans & François Roche (Frankrijk), Edzo Bindels, Henk Hartzema, Ruurd Gietema en Arjan Klok & Peter Calthorpe en Matt Taecker (USA).

Zij ontwikkelden visies, concepten en strategieën voor de ruimtelijke inrichting van het gebied tussen Rotterdam en Antwerpen, de zuidflank van de Randstad en in het bijzonder het ten zuiden van Rotterdam gelegen eiland de Hoekse Waard.

De Hoekse Waard is een overwegend agrarisch gebied waar de druk van de verstedelijking voelbaar is. Het eiland vormt de schakel tussen het verstedelijkt landschap van het eiland van IJsselmonde en het open Zeeuwse landschap van grote wateren, wijdse polders en lage horizonten. De ontwerpopgave in het kader van

AIR-Zuidwaarts/Southbound werd ingegeven door de actuele discussie over de gestaag uitdijende stad, het inkrimpende platteland en de grootschalige veranderingen op de terreinen van landbouw, recreatie, natuur, verkeer en vervoer.

De ontwerpen in de tentoonstelling worden gecombineerd met het werk van de beeldend kunstenaars, fotografen en vormgevers die van stichting AIR de opdracht hebben gekregen zich te verdiepen in het landschap en de cultuur van de Hoekse Waard.

Debatten en excursies

Temidden van de tentoonstelling vindt om de twee weken een openbaar debat plaats rond het werk van koppels binnen- en buitenlandse ontwerpers. Tijdens de debatten worden de visies van de ontwerpers geconfronteerd met meningen van betrokkenen en geïnteresseerden. Gekoppeld aan de tentoonstelling organiseert stichting AIR tevens excursies met als thema de veranderende relaties tussen stad, haven, platteland en de delta.

Voor meer informatie over de debatten en de excursies kunt u bij stichting AIR terecht: www.archined.nl/AIR of telefoon: 010-2809700.

Internet In de tentoonstellingsruimte kan het publiek via de internetsite DataWolk Hoekse Waard routes volgen en zelf routes samenstellen die inzicht geven in de veelheid van informatie rond de Hoekse Waard. DataWolk Hoekse Waard is een site met informatie en ideeën waaraan iedereen zijn eigen kijk op de toekomst van de Hoekse Waard kan toevoegen.

NAi Persbericht

NAi - Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam - info@nai.nl - Tel 010-4401200

Veranderd: 04-03-1999 door Just Schimmelpenninck, NAi (afd. Communicatie)

Deel: ' Tentoonstelling en debatten AIR-Zuidwaarts '
Lees ook