Gemeente Groningen

3
OKT
17.27

Persbericht

Groningen Binnenste Buiten
02-10-2001

Het rijke interieur van de industrieel W.A. Scholten, die woonde aan de Grote Markt op de plek van het huidige Vindicatpand en een zeer schamele behuizing aan de Sledemennerstraat. De tentoonstelling Groningen Binnenste Buiten geeft in zo'n veertig foto's een overzicht van wooninterieurs in de stad Groningen in de periode 1875-1960. De foto's komen uit de Groninger Archieven en waren eerder te zien op de Open Monumentendag in september.

De tentoonstelling in de hal van de dienst Ruimtelijke Ordening/Economische Zaken laat naast interieurs van woonhuizen ook foto's zien van een tweede of vervangende 'huis en haard', zoals de kantine van de kazerne aan de Hereweg, de slaapzaal van het doorgangshuis voor meisjes en de cel van een gedetineerde. Tussen alle zwartwit-foto's nemen de kleurenfoto's van aquarellen een opvallende plaats in. De aquarellen zijn gemaakt door Louise Feith, bewoonster van het Feithhuis aan het Martinikerkhof ZZ. Zij geven een nauwkeurig beeld van de inrichting van dit monumentale pand aan het begin van de 20ste eeuw.
Naast de riante huizen van de welgestelden in de stad besteedt de expositie aandacht aan de minderbedeelden, al werden deze armoedige onderkomens sporadisch gefotografeerd.
Rond 1900 leefden een groot aantal Groningse gezinnen onder zeer slechte omstandigheden in bouwvallige woningen met vaak maar één vertrek. De toenemende belangstelling voor gezondheid en hygiëne én initiatieven van de gegoede burgerij mondden in 1901 uit in de Gezondheidswet en de Woningwet. Er werd nu systematisch onderzoek gedaan, uitbreidingsplannen gemaakt om de woningnood te bestrijden, woningbouwverenigingen opgericht en een gezondheidscommissie in het leven geroepen.
De Woningwet had grote bouwactiviteit tot gevolg aan het einde van de 19de- en het begin van de 20ste eeuw. Zo werden toen ondermeer de statige herenhuizen van de Schilderswijk én de sociale huurwoningen van De Hoogte gebouwd.
In de periode van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog bleef de woningnood een actueel probleem. Er verrezen complete wijken om de stroom woningzoekenden op de vangen. In afwachting van een huis zochten sommige Groningers hun toevlucht tot een geïmproviseerd onderkomen. Illustratief zijn de fotos van oude tramwagons die omgebouwd zijn tot noodwoning. Pas in de loop van de jaren zestig, als de welvaart toeneemt en de wederopbouw is voltooid, komt langzaam een einde aan de woningnood.

Deze expositie aan het Zuiderdiep 98 duurt tot en met 2 november en is maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

Deel: ' Tentoonstelling Groningen Binnenste Buiten '
Lees ook