Koninklijke Bibliotheek

Gebiologeerd door zichzelf

Een eeuw geleden werden twee schrijvers geboren die goede vrienden van elkaar zouden worden: Hendrik Marsman (30 september 1899-21 juni 1940) en Edgar du Perron (2 november 1899-14 mei 1940). Met de tentoonstelling Gebiologeerd door zichzelf: het literaire leven van H Marsman en E du Perron herdenkt de KB deze twee auteurs, die in haar collectie zo rijk vertegenwoordigd zijn. Uit de verzameling van het Letterkundig Museum worden foto's, brieven en persoonlijke documenten getoond. De tentoonstelling is te bezichtigen van 1 oktober t/m 26 november 1999. H Marsman De basis voor het Marsman-archief werd gelegd in 1948, toen de door de weduwe Rina Marsman-Barendregt in staatsopdracht verzamelde archivalia in de Koninklijke Bibliotheek werden gedeponeerd. Dit vormde de aanleiding voor MR Rademacher Schorer om een deel van zijn rijke Marsman-verzameling eveneens aan de KB te schenken. In 1960 voegde de weduwe Rademacher Schorer-Hasselman het andere deel daaraan toe. De verzameling werd in de jaren daarna door schenkingen en aankopen stelselmatig uitgebreid. Van bijzonder belang is de verwerving in 1976 van 218 brieven uit de periode 1931-1940 van Du Perron aan Marsman. E du Perron In de jaren vijftig kocht de Koninklijke Bibliotheek, met steun van de Vereniging Vrienden van de KB een belangrijke en nagenoeg complete collectie Du Perron-uitgaven van diens uitgever AAM Stols. Deze aankoop legde de basis voor de unieke Du Perron-collectie van de KB, die sindsdien met speciale aandacht wordt bijgehouden. Omvat het Marsman-archief vooral manuscripten en archivalia, de Du Perron-collectie bestaat vrijwel geheel uit gedrukte werken, zoals Du Perrons privé-uitgaven en de uiterst zeldzame publicaties met zijn erotische poëzie.

Du Perron, die aanvankelijk zeer gereserveerd tegenover Marsman stond, heeft op het oeuvre van de dichter een enorme invloed gehad. Tussen hen beiden groeide een hartelijke vriendschap, die onder meer spreekt uit de nauwgezette wijze waarop Du Perron het werk van Marsman van commentaar voorzag, zowel voor eerste publicatie, als later, toen Marsman bezig was met de selectie voor zijn Verzameld werk dat in 1938 in drie delen verscheen.


* Bij de tentoonstelling verschijnt een geïllustreerde, gelijknamige tentoonstellingsbrochure. U kunt deze voor fl 10,00 kopen in de tentoonstellingsruimte van de Koninklijke Bibliotheek. Als u de brochure telefonisch, schriftelijk of per e-mail wilt bestellen zie: Bestellen & betalen van KB-publicaties. Bij postverzending worden uiteraard ook de portokosten in rekening gebracht.
* Daarnaast zal de Marsmanbiografie Zee, berg, rivier van Jaap Goedegebuure, uitgegeven door de Arbeiderspers (Open Domein nr. 35) worden verkocht in de tentoonstellingsruimte. Prijs fl. 59,90.
* De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur.

© Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland

Deel: ' Tentoonstelling Hendrik Marsman en Edgar du Perron '
Lees ook