Gemeente Zaanstad

100 jaar Woningwet in Zaanstad

dinsdag 4 september 2001

Zaterdagochtend 8 september openen wethouder Volkshuisvesting Nel Kroesen van Gelderen en M. van den Broeke, voorzitter van de Samenwerkende Woningcorporaties in de Zaanstreek en Waterland, de tentoonstelling Honderd jaar woningwet in Zaanstad. Dat gebeurt s ochtend om half tien in de gemeentelijke Zaanstad bus die dan staat opgesteld bij café, bar, dorpstaveerne Koppie-bar in Assendelft. De gemeentelijke informatiebus, een Engelse dubbeldekker, met toepasselijke Zaanstedelijke beschildering, biedt ruimte aan een tentoonstelling over honderd jaar woningwet in de Zaanstreek. De tentoonstelling wordt geopend, de bus ingewijd en vervolgens is er het boek Honderd jaar Woningwet in Zaanstad, 1901 2001, beschikbaar voor belangstellenden.
Het is dit jaar 100 jaar geleden dat de Woningwet in het Staatsblad verscheen. Daarmee werd de weg geopend om regels te stellen aan de woningbouw. Voorbij was de tijd waarbij er voor de mensen met de lagere inkomens regelrechte krotten werden gebouwd. Bouwers moesten voortaan voldoen aan bepaalde eisen. Eisen die bedoeld waren om het leven voor de minder bedeelden te verbeteren.
De tentoonstelling geeft een beeld van de ontwikkeling van het bouwen onder de woningwet in de Zaanstreek. De Prins Hendrikstraat in Krommenie is daarbij het eerste project, maar ook de rood-christelijke straten in Zaandijk zoals de Karl Marxstraat en de Talmastraat. Koog aan de Zaan is met woningen uit 1919 in de Anjelierstraat, Bloemstraat, Rozenstraat en Tulpstraat vertegenwoordigd. De tentoonstelling biedt meer dan alleen deze hier genoemde locaties. Dank zij de samenwerking tussen gemeente en woningcorporaties kon er mede door middel van hun beeldmateriaal een interessant doorkijkje gegeven worden op het wonen toen in geheel Zaanstad.

Bustocht door Zaanstad
De bus staat tot 10.45 uur in Assendelft om daarna te vertrekken voor een tocht door de Zaanstreek. Op verschillende locaties maakt de bus halt en kunnen belangstellenden kennis nemen van de tentoonstelling. Diverse woningbouwcorporaties organiseren daarnaast ter plekke een wandeling naar hun eigen bezit. Een wandeling onder begeleiding en met toelichting. Voor geïnteresseerden in de historie van de Zaanstreek en dan vooral de historie van het bouwen voor de lagere inkomens, is dit een fraaie gelegenheid om te horen en te zien wat er zich op dit gebied de afgelopen eeuw heeft afgespeeld.

100 jaar Woningwet in Zaanstad 1901 - 2001
Dit boek is een gezamenlijk initiatief van gemeente Zaanstad en de plaatselijke woningbouwcorporaties. Eendrachtig hebben gemeente en corporaties gewerkt om met prachtig illustratiemateriaal, voorwerpen, het "verhaal" bij de illustraties een levendig beeld te tekenen van de zich langzaam verbeterende woonomstandigheden in deze streek. Het boek is met oog voor de grote lijn geschreven, maar ook met het oog voor het detail. Die kleinigheden die het beeld hoe mensen toen leefden zo grijpbaar en tastbaar maakt.
Honderd jaar Woningwet" vertelt het verhaal van de eerste woningwetwoningen in de Prins Hendrikstraat in Krommenie en op diverse andere locaties in Zaanstad. Hoe er door de invoering van de woningwet een eind kwam aan de bouw van houten huizen, hoe de bevolking van Zaanstad, door deze rijkswet in betere omstandigheden kwam te verkeren. Dat moest ook wel, want de woonomstandigheden in de Zaanstreek waren omstreeks 1901 erbarmelijk. Het zou nog lang duren voordat alle krotwoningen verdwenen. Het heeft in de Zaanstreek nog tot na de Tweede Wereldoorlog geduurd voor alle woningen aan de meeste eisen voldeden.

Woningbouwverenigingen
Honderd jaar Woningwet is ook de historie van de woningbouwverenigingen of woningcorporaties. Organisaties die tot doel hadden om voor de minder bedeelden betaalbare en kwalitatief goede woningen te bouwen.
De Zaanstreek heeft er vele gekend en telt nog een flink aantal woningbouwcorporaties, hoewel het aantal door fusies is afgenomen. Hoe die ontwikkeling tot stand kwam, hoe de corporaties met hun huurders omgingen, de soms merkwaardige regels die destijds golden, het staat allemaal in Honderd Jaar Woningwet. Een caleidoscopische blik op de vele facetten van het wonen in de omgeving van de Zaan.

Busroute
De Zaanstad bus doet op diverse tijden diverse locaties aan: Assendelft 10.00 10.45 uur Voor de N.H. kerk Bezichtiging De Vlinder Na vertrek van de bus organiseert Goed Wonen Assendelft een rondleiding in De Vlinder. Belangstellenden kunnen circa 11.00 uur in De Vlinder terecht voor een rondleiding onder het genot van een hap en een drankje. Het betreft hier een seniorencomplex van 45 woningen met een gezamenlijke ontmoetingsruimte en atrium (binnentuin).
Krommenie 11.00- 11.45 uur Heiligeweg, bij Vredekerk Wormerveer 12.00 12. 45 uur Marktplein.
Bezichtiging Booncomplex en Zaanstroom
Aansluitend op de tentoonstelling van 100 jaar Woningwet in de bus aan het Marktplein in Wormerveer biedt de Woonmij Zaanstad belangstellenden de gelegenheid om het Booncomplex te bezichtigen. In het kader van de nationale monumentendag zal ook de Vereniging Zaans Industrieel Erfgoed een toelichting geven op het hergebruik van dit monument. Het Booncomplex is sinds februari 2001beschermd als rijksmonument. In deze voormalige Wormerveerse chocoladefabriek komt het nieuwe kantoor van de Woonmij Zaanstad. De toren en de fabriek zullen in opdracht van de Woonmij geheel in oude staat worden teruggebracht. Na een presentatie in het Booncomplex zal de wandeling worden voortgezet naar het complex Zaanstroom. Binnen Zaanstroom is een bewonersvereniging actief die graag hun deuren opent voor belangstellenden. Onder het genot van een kopje koffie kan men kennis maken met de activiteiten die deze vereniging organiseert. Zaandijk 13.00 13.45 uur Bannehof
Zaandam 14.00 uur Centrum, Beatrixbrug
Rondleiding Rosmolenwijk, ZVH organiseert tot 17.00 uur een excursie naar de plantsoenen in de Rosmolenwijk. Vertrek om 14.45 uur

Deel: ' Tentoonstelling 'Honderd jaar Woningwet' in Zaanstad '
Lees ook