Openbare Bibliotheek Oss

6 juni 2002

Tentoonstelling in Bibliotheek Berghem over drugs

In de periode 10 juni tot en met 6 juli 2002 is er in de bibliotheek te Berghem een tentoonstelling ingericht over alcohol, roken, drugs en gokken. De tentoonstelling laat verschillende genotmiddelen zien. Zo is er te zien wat een sigaret in de longen achterlaat, er is foldermateriaal om in te kijken en mee te nemen. In een quiz bij de tentoonstelling kan kennis over genotmiddelen en gokken getest worden. Met deze quiz is een CD-bon te winnen. Ook zijn er lesmaterialen in te zien die door de scholen uit de gemeente Oss gebruikt worden in het kader van het project De Gezonde School en Genotmiddelen. Deze tentoonstelling wordt ingericht door de GGD Hart voor Brabant.

De aanleiding voor de tentoonstelling is de conclusie uit onderzoeken dat veel jongeren al op de basisschool beginnen met het uitproberen van een sigaretje of een pilsje. En dat nogal wat jongeren steeds vroeger aan het experimenteren gaan met genotmiddelen. De GGD Hart voor Brabant en Novadic, instelling voor verslavingszorg, begeleiden in oostelijk Noord-Brabant zon 330 basisscholen en 60 scholen voor voortgezet onderwijs om met behulp van het project De Gezonde School en Genotmiddelen te voorkomen dat experimenteergedrag met genotmiddelen en gokken uit de hand loopt en risicovol gedrag voorkomen wordt. Op de basisschool richt het project zich op de leerlingen van groep 8 en 7/8 met als doel dat leerlingen een eigen mening ontwikkelen over het gebruik van alcohol, tabak, drugs en gokken. Zo komen zij steviger in hun schoenen te staan als ze niet willen gebruiken. Het accent ligt op de themas roken en alcohol, omdat het merendeel van de leerlingen daarmee het eerst in contact komt. Naast kennis over genotmiddelen is er vooral veel aandacht voor eigen meningsvorming en weerstand bieden aan de groepsdruk. Ook een ouderavond hoort erbij. Dit zijn steeds vaker ouderavonden waarbij zowel de ouders als de kinderen aanwezig zijn. Op het voortgezet onderwijs biedt het project praktische ondersteuning aan scholen, die aandacht willen besteden aan het thema genotmiddelen en gokken. Het doel op het voortgezet onderwijs is het terugdringen van riskant experimenteergedrag bij leerlingen. Leerlingen leren onder andere risicos van genotmiddelengebruik in te schatten. Scholen gaan aan de slag met lessen, het schoolreglement, signaleren en begeleiden en ook daar maakt de school gebruik van ouderavonden. De tentoonstelling is te bekijken tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Berghem.

Deel: ' Tentoonstelling in Bibliotheek Berghem over drugs '
Lees ook