Ingezonden persbericht


Tentoonstelling 'In het land van de keizer. Op expeditie in Ethiopië (1930-1931)' reist naar Addis Abeba

Fototentoonstelling van Tropenmuseum in april te zien in Ethiopië

De fototentoonstelling 'A Dutch visit to Ethiopia 1930-1931' van het Tropenmuseum in Amsterdam zal van 19 april tot en met 4 mei 2013 worden getoond in Alliance éthio-française, het Frans cultureel centrum in Addis Abeba. De tentoonstelling was voor het eerst te zien in het Tropenmuseum tussen 12 september 2012 en 13 januari 2013 onder de titel 'In het land van de keizer. Op expeditie in Ethiopië (1930-1931)'.


Onderwerp van de tentoonstelling is een reis van twee Nederlanders naar Ethiopië in 1930 en 1931. Bij toeval waren ze in de omstandigheid de kroning bij te wonen van Haile Selassie, de laatste keizer van Ethiopië. Ze deden dat als metgezellen van de gevolmachtigd minister en gezant van koningin Wilhelmina, Van Haersma de With. Dit bezoek kan daarmee gezien worden als het begin van diplomatieke betrekkingen tussen Ethiopië en Nederland.

'A Dutch visit to Ethiopia 1930-1931'
De tentoonstelling zal om praktische redenen enigszins worden aangepast. Maar al het fotomateriaal zal in Addis Abeba te zien zijn en ook de filmcompilatie van tien minuten van de festiviteiten rond de kroning. De Nederlandse ambassade in Ethiopië nam het initiatief om de tentoonstelling naar Ethiopië te halen. De ambassade zag hierin een mooie gelegenheid om de wederzijdse betrekkingen te versterken. Daarnaast vormt het naderend afscheid van ambassadeur Hans Blankenberg een extra aanleiding.

Veel interesse in eigen geschiedenis
De interesse bij de Ethiopische bevolking voor de geschiedenis van het eigen land is groot en levendig. Daarnaast is er een groeiend aantal bezoekers en toeristen met belangstelling voor de unieke cultuur en historie van Ethiopië. De gereproduceerde foto's uit de tentoonstelling blijven in handen van het land. Na afloop van de tentoonstelling zullen ze als gift worden overgedragen aan een museum in Addis Abeba.

Het verhaal
Baron Binnert Van Harinxma thoe Slooten en bioloog Gerrit Brouwer vertrokken in oktober 1930 naar Ethiopië om de dierenwereld te bestuderen. Maar eerst wachtte hen een week vol feestelijkheden in de hoofdstad Addis Abeba. Ze maakten daar de kroning mee van Haile Selassie, die in 1892 werd geboren als Tafari Makonnen en later naamgever werd van de Rastafaribeweging. Van Harinxma en Brouwer zaten samen met de Nederlandse minister Van Haersma de With op de eerste rij. Van Harinxma thoe Slooten was diplomaat en had een avontuurlijke inslag. Na een eerdere expeditie naar Centraal-Azië werd Ethiopië zijn tweede reisbestemming. Hij vroeg bioloog Gerrit Brouwer mee omdat vooral de dierenwereld van het Afrikaanse land zijn belangstelling had. De expeditie werd voor hen beiden de reis van hun leven. Van Harinxma schreef na terugkomst het boek 'Dwars door Abessinië', Brouwer maakte honderden foto's en hield een dagboek bij. Met deze schat aan bronmateriaal stelde het Tropenmuseum de tentoons telling samen.

Onafhankelijk keizerrijk
De Nederlandse bezoekers kwamen terecht in een land met een unieke geschiedenis. Ethiopië had als enige land van het Afrikaanse continent zijn onafhankelijkheid behouden, terwijl het werd omringd door Europese koloniale mogendheden. Naast vele gasten van eigen bodem had Haile Selassie voor zijn kroningsfeest vertegenwoordigers van tal van westerse landen uitgenodigd. De keizer kon zo zijn positie in eigen land bekrachtigen en internationale erkenning proberen te krijgen voor Ethiopië als moderne, onafhankelijke staat. Naast de vele buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders waren ook talloze journalisten, fotografen en zelfs filmploegen aanwezig; onderdeel van de tentoonstelling is een compilatie van filmfragmenten van de Amerikaan Burton Holmes.

Ethiopië en het westen
De eerste foto's en filmbeelden in de tentoonstelling tonen de bezoekers de soms verwarrende ontmoetingen tussen Ethiopische tradities en die van de internationale, diplomatieke wereld in 1930 en 1931. Na enige jaren van betrekkelijke rust viel Mussolini vanuit Eritrea, een Italiaanse kolonie, Ethiopië binnen. Het duurde tot 1941 voor Haile Selassie de troon weer kon bestijgen, dankzij een interventie van Britse militairen en Ethiopische vrijheidsstrijders.

Avonturen in Zuid-Ethiopië
In de tweede serie foto's in de tentoonstelling is een andere wereld te zien. Addis Abeba is ver weg. De twee Nederlanders en twintig ingehuurde expeditieleden reisden met muilezels en dromedarissen langs meren in de Grote Riftvallei. Ze ontmoetten lokale bevolkingsgroepen en gouverneurs die de centrale regering van de keizer vertegenwoordigden.

De amateurfoto's van Gerrit Brouwer en de filmbeelden gemaakt door de Amerikaan Burton Holmes maken het mogelijk deze historische reis tot in detail te beleven, zowel de historische gebeurtenis van de kroning als de avonturen in Zuid-Ethiopië. Zoals Jan Pieter Ohler, medewerker van de ambassade, vertelt: "Het is zo bijzonder dat deze tentoonstelling eindigt op de plaats waar 83 jaar geleden de reis begon!".

Deel: ' Tentoonstelling 'In het land van de keizer '


Lees ook