Provincie Groningen


Groningen, 6 mei 1999 Persbericht nr. 102

Tentoonstelling Jan Bosboom in provinciehuis

Vanaf heden tot en met 4 juni is er in de vide van het provinciehuis (St. Jansstraat 4) in Groningen een tentoonstelling te bewonderen van Jan Bosboom (1916-1986) en zijn vrouw Ali. Jan Bosboom was jaren een kleurrijk en artistiek medewerker van de provincie Groningen. Hij was vele jaren hoofd van de tekenkamer van de Provinciale Planologische Dienst (PPD) en oefende zijn vak als architect uit. In de loop van de jaren werd Jan Bosboom meer en meer vormgever in algemene dienst bij de provincie. Hij had veel belangstelling voor de beeldende kunst en maakte in zijn leven onder andere vele tekeningen en schilderijen. Vanaf 1959 tot 1964 maakte Bosboom deel uit van de Groninger beeldende kunstenaarsgroep 'NU' en exposeerde onder andere in het Groninger museum en in kunstgalerieën in de stad. Ook gaf Bosboom een aantal exposities in het provinciehuis.

De provincie Groningen brengt in het kader van haar cultureel beleid en het expositieprogramma van de provinciale kunstcommissie, samen met de Stichting Behoud Beeldende Kunsten, het werk van Bosboom en zijn vrouw graag een keer weer voor het voetlicht.

De tentoonstelling is geopend op werkdagen van 9.00 tot 17.00, ingang Sint Jansstraat 4 (het provinciehuis is 5, 13, 14 en 24 mei gesloten).

Het oeuvre van Jan Bosboom omvat ongeveer 800 viltstift- en pentekeningen, schilderijen - de meeste in drukinkt met verschillende verfsoorten -, een aantal aquarellen en gouaches. Belangrijkste onderwerpen zijn: dorpsgezichten in de omgeving, abstracte werken en reisherinneringen. Jan Bosboom tekende spontaan een impressie van wat hij zag. Hij hield zich niet bezig met theorieën, symboliek en verhalen en schilderde in kleur en in abstracte vormen de gevoelens die stad, dorp en landschap bij hem opriepen. Zijn vrouw Ali Bosboom-Van Leeuwen maakte 49 weefstukken, de meeste in de jaren 1972-1976. Op enkele werken na, zijn de ontwerpen van Jan Bosboom. Ali bepaalde de uitwerking en de kleuren. Zij maakte de werken van restantmateriaal van stofferingsbedrijven. De werken zijn bescheiden van afmeting (ze variëren van 25x20 tot 75x45 cm). Op de tentoonstelling in de vide zijn enkele werken van Ali Bosboom te zien.

In dienst van de provincie ontwierp Jan Bosboom enkele tientallen brugwachters-woningen en bedieningsgebouwtjes voor sluizen en bruggen. Grotere projecten waren onder andere: de restauratie van de Ennemaborg met het koetshuis Midwolda (1967-1972) en het districtkantoor van de Provinciale Waterstaat in Gaarkeuken. Ook bij de vormgeving en kleurstelling van bruggen werd hij ingeschakeld. Bosboom beperkte zich niet tot de architectuur. Twee docenten aan het Voortgezet Bouwkunst Onderricht te Groningen (de avondopleiding die Bosboom volgde), de potrettekenaar Herman Dijkstra en de bekende Ploeg-schilder Jan van der Zee, stimuleerden zijn belangstelling voor de beeldende kunst. Schilderen en tekenen zouden zijn hele leven meer dan een gewone vrijetijdsbesteding voor hem worden.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Agnes Delstra, afdeling Bestuurscontacten, provincie Groningen: 050 - 3164324.

Deel: ' Tentoonstelling Jan Bosboom in provinciehuis Groningen '
Lees ook