RIJKSMUSEUM TWENTHE

Tentoonstelling Jan Broeze in het Rijksmuseum Twenthe

Museum voor oude en moderne kunst
Rijksmuseum Twenthe
Lasondersingel 129-131 Enschede
T 053 4358675
F 053 4359002
E info@rijksmuseum-twenthe.nl

'...omdat ik het niet laten kon.'

Jan Broeze
1896-1983

Van 15 september tot en met 4 november 2001 is in het Rijksmuseum Twenthe de tentoonstelling '...omdat ik het niet laten kon.' Jan Broeze 1896-1983 te zien.

Jan Broeze (1896-1983) speelde als mede-oprichter van De Nieuwe Groep in 1945 een grote rol bij de 'doorbraak van de moderne kunst' in Twente. Binnen zijn oeuvre heeft hij de meeste bekendheid verworven met een reeks werken die geschilderd zijn in een persoonlijke versie van het kubisme.
In 1961 en in 1976 vonden overzichtstentoonstellingen van zijn werk plaats in het Rijksmuseum Twenthe. De huidige tentoonstelling vindt plaats op initiatief van de Stichting Collectie Jan Broeze te Markelo, die zijn artistieke nalatenschap beheert. De tentoonstelling besteedt vooral aandacht aan Broeze's tekeningen, waarvan er circa zeventig zijn te zien. Daarnaast worden circa dertig schilderijen getoond.

Jan Broeze werd in 1896 geboren in een protestants boerenmilieu in Elsenerbroek bij Markelo. Zijn eerste werken in een kubistische stijl
- stillevens, stads- en dorpsgezichten en landschappen - ontstonden in de jaren dertig. Daarnaast maakte hij meer realistische boerentaferelen, portretten en figuurstudies. Sommige van zijn meer sociaal bewogen taferelen vertonen expressionistische kenmerken. In december 1945 was Broeze een van de oprichters van De Nieuwe Groep, samen met Folkert Haanstra sr, Folkert Haanstra jr., Johan Haanstra, Ben Akkerman, Wim ten Broek, Bas Kleingeld, Henk Lamm en Riemko Holtrop. Later traden nog toe Hubert van Hille, Jan Brugge en Jan Schoenaker. De uiteenlopende persoonlijkheden die samen De Nieuwe Groep vormden, waren verbonden door een gemeenschappelijk ideaal. Ze wilden het cultuurarme Twente in contact brengen met eigentijdse kunst, onder meer door het organiseren van tentoonstellingen. De Nieuwe Groep manifesteerde zich ook buiten de eigen regio, onder andere in tentoonstellingen in het Vondelparkpaviljoen in Amsterdam in 1949 en in het Frans Halsmuseum in Haarlem in 1950. Naar aanleiding van zijn tentoonstelling in 1976 in het Rijksmuseum Twenthe werd Broeze in een televisieprogramma de vraag gesteld waarom hij was gaan schilderen. Hij antwoordde: '...omdat ik het niet laten kon'. Broeze bleef tot op hoge leeftijd tekenen en schilderen. In 1983 overleed hij, zevenentachtig jaar oud.

Bij de tentoonstelling verschijnt een gelijknamige publicatie, uitgegeven door de Stichting Collectie Jan Broeze. De publicatie bevat een tekst van Dina Derkman en circa twintig afbeeldingen in kleur en in zwart-wit. Prijs f 15,-.

Tevens zijn op inschrijving verkrijgbaar zijn vier verschillende lino's van Jan Broeze in een oplage van 25. Prijs f 50,- per stuk, f 175,- per vier.

De tentoonstelling wordt op zaterdag 15 september 2001 om 16.00 uur geopend door de heer Mr M.A.P. van Haersma Buma, voormalig burgemeester van Markelo.

///

Voor meer informatie en/of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
Melitta Frieling, coördinator PR of
Lisette Pelsers, conservator hedendaagse kunst

12 sep 01 14:57

Deel: ' Tentoonstelling Jan Broeze in het Rijksmuseum Twenthe '
Lees ook