Universiteit van Utrecht

Tentoonstelling "Leven na de dood. Gedenken in de late Middeleeuwen"

Is er leven na de dood? Zolang de mens zich bewust is van zijn bestaan en het tijdelijk karakter ervan, houdt deze vraag hem bezig. De mogelijkheid dat men na zijn dood verantwoording moet afleggen over zijn daden, heeft vanouds het handelen van mensen bepaald. Het is een thema van alle tijden en godsdiensten.

In de tentoonstelling "Leven na de dood. Gedenken in de late Middeleeuwen" is te zien hoe onze voorouders in de late Middeleeuwen zich hebben voorbereid op de dood en het Laatste Oordeel. Er wordt ruim aandacht besteed aan de gebruiken die bij het begraven en het gedenken van de overledenen een rol speelden. Aan de hand van prachtige schilderijen, handgeschreven boeken, beelden en andere voorwerpen wordt in beeld gebracht hoe de middeleeuwers dachten over het hiernamaals.

De tentoonstelling is een samenwerkingsproject van het Instituut voor Kunstgeschiedenis en Muziekwetenschap van de faculteit Letteren, Universiteit Utrecht en het Museum Catharijneconvent in Utrecht. Dr. Truus van Bueren, docent-onderzoeker bij de opleiding Kunstgeschiedenis, schreef de catalogus "Leven na de dood. Gedenken in de late Middeleeuwen". De tentoonstelling is te zien in het Catharijneconvent van 11 december 1999 tot 26 maart 2000.

De tentoonstelling wordt geopend op vrijdag 10 december; persconferentie om 10.30 uur. Meer informatie Dominique de Vet, voorlichter faculteit Letteren. (030) 253 6357

Voorlichters Universiteit Utrecht

dr. Joop Kessels, woordvoerder Universiteit/College van Bestuur, tel. 030-2534477, J.Kessels@usp.uu.nl

Persvoorlichters Universiteit Utrecht:

drs. Laurien Timmermans, L.Timmermans@csc.usc.uu.nl

Johan Vlasblom, j.vlasblom@csc.usc.uu.nl

Tel: (030) 253 3550 of 253 2572

(via nummer (030) 253 3550 kunnen journalisten voor urgente vragen ook na kantoortijd de voorlichters van de Universiteit Utrecht bereiken)

Facultaire voorlichters:

Aardwetenschappen: Inge Nix, (030) 253 5106

Letteren: drs. Dominique de Vet, (030) 253 6357

Rechtsgeleerdheid: Sandra van Kampen, (030) 253 7497

Ruimtelijke Wetenschappen: drs. Martine Korpel, (030) 253 5941

Scheikunde: drs. Jos de Kooker, (030) 253 3793

Sociale Wetenschappen: Ineke de Bruijn, (030) 253 1586

Wiskunde en Informatica: drs. Peter van de Beek, (030) 253 1422

Universitair Medisch Centrum UtrechtIn- en Externe Communicatie, (030)
2507483/ 2506375

Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Tentoonstelling 'Leven na de dood gedenken in Middeleeuwen' '
Lees ook