27 december 1999

PERSBERICHT

Leiden, 27 december 1999.

`BRANDALARM', blusvoertuigen van 1675 tot 2000

Jaarlijks rond oud en nieuw wordt er een groot beroep gedaan op de brandweerkorpsen om grote of kleine branden te blussen. Dit jaar zal de brandweer vanwege de eeuwwisseling extra op sterkte zijn om in voorkomende gevallen uiterst snel en alert hulp te kunnen bieden. Reden te meer voor het Modelbouwmuseum te Leiden om rond deze millenniumwisseling een thema-expositie te wijden aan de ontwikkeling van blus- en hulpvoertuigen in de periode van de eerste Nederlandse brandspuit uit 1675 tot de moderne brandspuit van 2000.

De expositie `Brandalarm' is tot en met zondag 30 januari 2000 te zien in het Modelbouwmuseum, Noordeinde 2a te Leiden.

De expositie `BRANDALARM' toont modellen van een groot aantal blusvoertuigen uit de periode 1675 tot 2000.

De eerste Nederlandse brandspuit uit 1675 van Jan van der Heyden leert hoe moeizaam het toen nog was een brand te blussen. Water werd opgepompt in een trechtervormige waterzak om vanuit deze voorraad met een handpomp via een slang op de brandhaard te kunnen worden gericht. De door brandweerlieden voortgetrokken handpomp kende nog wielen zonder ijzeren banden omdat men bang was dat daarmee de straatkeien kapot gereden zouden worden.

De handspuit van het Heilige Gast Weeshuis nr. 33 laat zien hoe in Leiden rond 1700 de blusvoertuigen er uit zagen. Ook deze brandspuit werd door personen voortgetrokken.

Het model van een Wassenaarse brandspuit toont hoe de handpomp met achteras en vooras gecombineerd konden worden tot een door paarden getrokken blusvoertuig dat veel sneller op de plaats van de brand aanwezig kon zijn.

De stoombrandspuiten van Bickers te Rotterdam brachten een grote verbetering voor de brandweer. De stoommachines konden een veel grotere capaciteit bluswater leveren en dit met meer kracht richten op de brandhaard. De door paarden getrokken blusvoertuigen waren bij aankomst gelijk gereed, zodat snel met bluswerkzaamheden begonnen kon worden.

Vele van de getoonde modellen zijn ware kunststukjes van modelbouw. Zelfs spijkers en schroefjes zijn door de bouwers met de hand vervaardigd in hun veelal kleine werkruimte. De bouwers zijn voor een groot deel mensen die na een druk werkzaam leven zich gestort hebben op vervaardigen van de modellen en waarmee zij zich een zinvolle tijdsbesteding geven.

Na de stoomspuiten geeft de expositie een overzicht van meer moderne brandweervoertuigen. Ladder-wagens, blusvoertuigen, materiaalwagens, commandovoertuigen, personeelsvoertuigen, een blusboot en een blusvliegtuig uit verschillende jaren worden getoond in combinatie met enkele brandweerattributen.

Bij dit overzicht worden verschillende voertuigen getoond van de brandweerkorpsen Midden Holland (Gouda) en Kennemerland (Haarlem) en van de Amerikaanse korpsen van San Francisco en Chicago.

Een aparte vitrine is ingericht met verschillende speciale blusvoertuigen voor vliegvelden.

Het Modelbouwmuseum toont naast de expositie `Brandalarm' vele modellen van scheepvaart, lucht- en ruimtevaart, spoor- en tramwegen, stoom- en industriemachines, boeren karren en rijtuigen, auto's en diorama's, gebouwen, tinnen figuren en poppenhuizen.

Gelijktijdig met de expositie `Brandalarm' loopt een expositie `Europese kerkgebouwen op schaal'(t/m 30 januari 2000) en `poppenhuizen in kerstsfeer' (t/m 16 januari 2000).

Deel: ' Tentoonstelling modelbouw blusvoertuigen van 1675 tot 2000 '
Lees ook