Nederlandse Vereniging van journalisten

Brandhaarden

Generaal
Pinochet
19 september
1979.

Foto:
Chas
Gerretsen /
nfa

Het Nederlands Foto Instituut (NFI) brengt van 7 juli - 1 september 2002 de tentoonstelling BRANDHAARDEN. Een expositie van Nederlandse fotografen in een wereld van internationale conflicten. Sinds 1945 kent Nederland op eigen grondgebied geen oorlog meer. Maar elders in de wereld ziet het er anders uit. Zo waren Nederlandse fotografen getuige van oorlogshandelingen en politieke conflicten in Indonesië (1945-1949), Palestina (1982-2002), Hongarije (1956), Chili (1973), Roemenië (1989), Joegoslavië (1991-2001) en Afghanistan (1989-2001). Mede op basis van de aandacht voor de betreffende conflicten in het publieke debat zijn deze "brandhaarden" door het NFI geselecteerd. De tentoonstelling omvat foto's van bijna dertig fotografen en materiaal uit diverse openbare en particuliere collecties, variërend van publicaties, affiches, documentaires en televisiebeelden tot geluidsfragmenten. Er is volop aandacht voor de reacties in ons land op de betreffende conflicten.
Het NFI is geopend op dinsdag tot en met zondag van 11.00 - 17.00 uur. Het adres is Witte de Withstraat 63, Rotterdam.

Deel: ' Tentoonstelling NFO over brandhaarden '
Lees ook