Gemeente Zoetermeer

'Opmaat naar Oosterheem' veel bekeken!

Sinds donderdag 12 juli is in de hal van het Stadhuis de tentoonstelling 'Opmaat naar Oosterheem' te zien. Veel bewoners van Zoetermeer zijn inmiddels al komen kijken. Oosterheem blijft volop in de belangstelling!
Enkele bezoekers hadden echter een ander verwachtingspatroon en dachten hier nieuwe, nog niet verkochte en/of verhuurde, woningen aan te treffen. Dat is helaas nog maar zeer beperkt het geval.

Tweede bouwlijn
De voorbereidingen voor de tweede bouwlijn van het eerste deelplan Oosterheem zijn nog druk bezig.
Naar het zich nu laat aanzien zullen deze circa 1.350 woningen na de zomervakantie in de verkoop/verhuur komen. Vanzelfsprekend worden ze dan ook gepresenteerd in het Zoetermeer Magazine.Gemeente Zoetermeer © July 2001

Last update: 20 July 2001 (12:43)

Zoekwoorden:

Deel: ' Tentoonstelling 'Opmaat naar Oosterheem' Zoetermeer succes '
Lees ook