Gemeente Weert22 september 1999
VAN VUISTBIJL TOT GLOEILAMP: TENTOONSTELLING OVER DE GESCHIEDENIS VAN WEERT IN MUSEUM DE TIEND-SCHUUR

In het Gemeentemuseum De Tiendschuur in Weert is vanaf zondag 10 oktober a.s. een grote tentoonstelling te bezichtigen over de geschiedenis van Weert. Onder de titel Van vuistbijl tot gloeilamp. De geschiedenis van Weert in 10 thema's geeft de expositie een overzicht van het wel en wee van de Weertenaren door de eeuwen heen. Tot die thema's horen activiteiten als wonen en werken, creëren en ontspannen.

Naast voorwerpen uit de rijke collectie van het museum en het gemeentearchief Weert zijn ook (kunst)voorwerpen van andere instellingen en van particulieren te zien. Zo komt het origineel exemplaar van het portret van Jan van der Croon naar Weert en geeft het Rijksmuseum te Amsterdam een portret van de Heilige Hieronymus, een van de Weerter martelaren van Gorcum in bruikleen. Veel van deze voorwerpen zijn voor het eerst te bezichtigen. Voor scholen is door het museum een speciaal educatief lesprogramma samengesteld.

Presentatie boek
De tentoonstelling wordt in samenwerking met de Aldenborgh georganiseerd ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van deze vereniging. De opening van deze tentoonstelling valt samen met de presentatie van het boek WEERT Het verleden van een stad. Beide activiteiten vinden zondag 10 oktober vanaf 14.15 uur plaats in de voormalige kloosterkerk der Minderbroeders Franciscanen aan de Biest 43 in Weert.
Wethouder M. Gresnigt-Raemaekers opent de tentoonstelling waarna conservator drs. J. van Cauteren een inleiding houdt.

Openingstijden
De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met 2 januari 2000. Gemeentemuseum Weert, De Tiendschuur is gelegen aan de Recollectenstraat 5a in Weert, tel. (0495) 537158. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 14.00 tot
17.00 uur. Groepen kunnen op afspraak ook buiten deze openingstijden terecht. Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag is het museum gesloten.

Deel: ' Tentoonstelling over de geschiedenis van Weert '
Lees ook