Gemeente Gent


Gentse Feesten : tentoonstelling over Keizer Karel - tekeningen van Gaston De Smet


"JE METTRAY PARIS DANS MON GANDT. KEIZER KAREL EN GENT"

Iets minder dan vijfhonderd jaar geleden werd keizer Karel in Gent geboren. Steeds voelde de keizer zich met Gent verbonden, ook al was hij op oorlogstocht in Noord-Afrika of al vervolgde hij in Duitsland, als katholiek vorst, de protestanten.
In de tentoonstelling met meer dan honderd potloodtekeningen van Gaston De Smet wordt een indringend beeld geschetst van deze gebondenheid, van de relatie tussen Gent en zijn soeverein keizer Karel. Gaston De Smet trok doorheen Gent, met tekenblok en papier. Met vaardige hand wist hij die plekken te tekenen die nog aan Karel herinneren. De tekenaar beperkte zich echter niet tot bestaande sites. Hij ging ook op zoek naar schilderijen en beeldhouwwerk. Zo kwam hij tot een heel eigen interpretatie van Karels leven. Deze interpretaties werden chronologisch gerangschikt. Op die manier krijgt men een beeld over het leven van Karel dat men in geen enkele andere tentoonstelling kan weergeven.
Karel komt bijna echt tot leven. Hij beheerst Gent en zet het naar zijn hand, zoals hij indertijd ook talrijke vorsten en groten aan zich kon onderwerpen. De tekeningen starten bij de Bourgondiërs : de frêle Maria van Bourgondië en de harde Maximiliaan met haviksneus. Via Filips de Schone en Johanna de Waanzinnige belandt men bij de geboorte van Karel in het Prinsenhof in Gent waar de schikgodinnen, geschilderd door Lucas de Heere, de levensdraad van Karel bepaalden. Gaston De Smet tekent Karel tijdens zijn jeugdjaren en tijdens het voogdijschap van Maximiliaan.
Uitvoerig wordt ingegaan op de rol van Margaretha van Oostenrijk, op de meerderjarigheidsverklaring van Karel en zijn koningschap van Spanje en keizerschap van Duitsland.
Fel besproken was de verhouding tussen Karel en de Franse koning Frans I. Toen laatsgenoemde pochte over Parijs verwees Karel naar zijn geliefde geboortestad : Je mettray Paris dans mon Gandt (waarbij men "Gandt" ook als "gant", handschoen kan interpreteren)". Daarna volgen de familieaangelegenheden, zijn houding t.o.v. Luther en de ketterij. Maria van Hongarije die tevergeefs de opstand in Gent poogt te bedaren. Het stadhuis, de armenkamer, de gildenhuizen, het Prinsenhof, Gent als intellectueel centrum, enz. Al deze gegevens vindt men verwerkt in de tekeningen van Gaston De Smet. Het leven van Karel echt in tekening gebracht !
Bij de tentoonstelling die doorgaat in het Stadhuis tijdens de Gentse Feesten, hoort ook een prachtig uitgegeven boek. De tekst werd verzorgd door de historicus René De Herdt.

Tentoonstelling : Keizer Karel en Gent
Je mettray Paris dans mon Gandt

Waar : Stadhuis Gent

Wanneer : Gentse Feesten 1999

Uitgave : Het boek "Keizer Karel en Gent" is te verkrijgen (890 frank) in het Stadhuis of bij overschrijving van 890 frank + 120 frank (port) op rekeningnummer. 290-0149086-18 van c.v. de witte cirkel van Gaston De Smet, Louis Van Houttestraat 28, 9050 Gentbrugge. Tel. (09)231 05 72.

Informatie :

Dienst Culturele zaken
Veldstraat 82
9000 Gent
tel. (09)269 84 60 - fax (09)269 84 79
e-mail: directie.cultuur@gent.beLast modified on: 25/06/99 - Copyright © 1999 STAD GENT.

Deel: ' Tentoonstelling over Keizer Karel tijdens Gentse Feesten '
Lees ook