Gemeente Leiden

Artikel Stadskrant

Tentoonstelling over Leidse Gemeentepolitie

Publicatiedatum: 20 december 2002

Tot 10 februari 2003 wordt in de vitrines bij de entree en in de hal van het Leids Gemeentearchief een tentoonstelling gehouden over de Gemeentepolitie van Leiden. Aanleiding voor deze expositie is de totstandkoming van een inventaris van het archief van de Gemeentepolitie over de jaren 1853 tot 1993.

Bij het maken van deze inventaris zijn veel leuke en interessante archiefstukken ontdekt en beschreven, om zo aan de vergetelheid te ontrukken. De inventaris, van de hand van de archivarissen drs. Martine Wansbeek-Zijbrands en drs. Erika Hokke, zal in de tweede helft van januari ook in gedrukte vorm verschijnen.

Te zien zijn onder meer een zogenaamd Smoelenboek, samengesteld uit een register van gezochte personen, en een Notulenboek van de Vereeniging van bezoldigde agenten van politie `Door eendracht samengebracht' uit 1900. Ook zijn er dag- en nachtrapporten te bezichtigen, een reeks inbeslaggenomen `plaatjes' (uit 1903), stukken over de feestelijkheden van 3 oktober en over verleende drankvergunningen en openbare dronkenschap. De inname van Sociëteit Minerva door studenten uit Utrecht in de jaren vlak na de oorlog is ook `zichtbaar' gemaakt, net als enkele registers van straten waar een overtreding heeft plaatsgevonden en een register van gestolen of vermiste goederen uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Het geheel wordt geïllustreerd met foto's uit de prentverzameling van het Gemeentearchief en voorwerpen uit de verzameling van de Politie Hollands Midden.

De inventaris van de politiearchieven loopt tot 1993 omdat in dat jaar de Gemeentepolitie van Leiden werd omgevormd tot Politie Hollands Midden.

Verkeersbrigadiers

Een prent uit de oude doos. `Oom agent' helpt verkeersbrigadiers bij het oversteken op de Stationsweg.

Deze pagina is gewijzigd op 19-12-2002

Deel: ' Tentoonstelling over Leidse Gemeentepolitie '
Lees ook