Gemeente Den Haag

Actuele berichten >> Persberichten >>

2001-08-31: Tentoonstelling over welstandsrichtlijnen voor beschermde stadsgezichten pag.nr.=8127

De tentoonstelling geeft een beeld van het welstandsbeleid, zoals dat is vastgelegd in het binnenkort te verschijnen handboek van de nota "Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag" cluster 1 & 3. De clusternummers verwijzen naar de wijken die aan bod komen. Het handboek behandelt de volgende wijken: Archipelbuurt, Willemspark, Duinoord, Van Stolkpark-Scheveningse Bosjes, Belgisch Park, Zorgvliet, Statenkwartier, Benoordenhout, Westbroekpark, Marlot en de Vogelwijk.

Het college van burgemeester en wethouders stemde 28 augustus in met de inhoud van het handboek cluster 1 en 3. Vanaf 1 oktober is het beleid operationeel.

Het boek geeft voor gevels zichtbaar vanaf de straat, richtlijnen die de welstandscommissie hanteert bij het beoordelen van bouwaanvragen. De aanvrager krijgt zo duidelijkheid over hoe hij op een verantwoorde manier aanpassingen aan zijn gevel kan uitvoeren. Alles met het doel om waardevolle Haagse gevelbeelden te behouden en zo een waarborg te bieden voor een aantrekkelijke woonomgeving voor nu en in de toekomst.

Verder geeft het handboek voor elke wijk in het cluster een beknopte omschrijving van de ontstaansgeschiedenis en de stedenbouwkundige en architectonische kenmerken. Een kaart laat zien welke architectuurstijlen in de wijk voorkomen. De stijlen, zoals bijvoorbeeld de Nieuwe Haagse School, worden vervolgens nader omschreven en beeldaspecten worden afzonderlijk behandeld in woord en beeld. Hierbij zijn zowel de karakteristieke waarden als de mogelijkheden bij verandering of vervanging aangegeven. Deze mogelijkheden zijn afhankelijk van de waarde die aan bepaalde kenmerken worden toegekend. Bijvoorbeeld bij gebouwen die vallen onder de architectuurstijl de Nieuwe Haagse School moeten ornamenten en erkers behouden blijven maar kunnen balkons gericht veranderd worden.

Het handboek is ook bedoeld om bewoners bewust te maken van de waardevolle elementen van een gevel. Mensen die verbouwplannen hebben kunnen een afspraak maken met de bouwinspecteur. Deze kan aangeven welke kwaliteiten de gevel heeft en wat nodig is om die te behouden. Voordelen zijn dat waardeverlies van de woning zo voorkomen kan worden en de Welstandscommissie een vergunningaanvraag eerder goedkeurt.

Het handboek voor cluster 1 en 3 ligt vanaf 20 september ter inzage op het stadsdeelkantoor. In totaal verschijnt een reeks van vijf clusterboeken voor de hele stad. Eerder verschenen al de clusterboeken 2 en 4.

31 augustus 2001

last update: 3 september 2001 ;pag.: 8127; auteur: 112 Uw browser ondersteunt het gebruik van scripts niet ... Enable Javascript

Deel: ' Tentoonstelling over richtlijnen stadsgezichten in Den Haag '
Lees ook