Nederlands Architectuurinstituut

NAi

NAi-persbericht, 31 augustus 2001

Op reis met J.H. Leliman (1828-1910)
Schetsend naar een nieuwe bouwkunst

tentoonstelling

22 september 2001 tot en met 20 januari 2002

Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) toont prachtige reisschetsen van architect Johannes Hermanus Leliman (1828-1910). Leliman kon in het midden van de negentiende eeuw als een van de weinige Nederlandse architecten een studiereis naar het buitenland maken. Via België trok hij naar Parijs, waar hij in de leer ging bij de revolutionaire Franse architect Henri Labrouste. Zijn reis is van groot belang geweest voor zijn verdere loopbaan als architect en theoreticus en ook voor de Nederlandse architectuur. Leliman maakte er kennis met een nieuwe ontwerpmethode: het eclecticisme. De aanhangers van deze ontwerpmethode beschouwden het verleden als een portefeuille vol historische motieven, waaruit de architect steeds die bouwvormen kon kiezen die bij een specifiek gebouw pasten. In Nederland zou Leliman deze vrije ontwerpopvatting in lezingen, artikelen en publicaties uitdragen. De tentoonstelling in de Gaanderij laat aan de hand van studie-tekeningen, reisschetsen in aquarel en negentiende-eeuwse plaatwerken van veel Belgische gebouwen, zien hoe Leliman hiermee de weg vrijmaakte voor een moderne bouwkunst.

reisschetsen De reisschetsen geven een uniek beeld van een negentiende-eeuwse studiereis en hoe er in deze periode over architectuur werd gedacht. In totaal zijn 32 reisschetsen bewaard gebleven, waarvan de meeste van eigentijdse negentiende-eeuwse gebouwen in Antwerpen, Brussel, Gent en Mechelen. Leliman tekende met veel oog voor detail woonhuizen en nieuwe gebouwtypen als pakhuizen, gevangenissen en kazernes, maar ook gotische kerken en zestiende-eeuwse huizen. Bij vrijwel alle schetsen maakte hij aantekeningen, variërend van commentaar op de constructie of de ornamentiek tot een toelichting op de bouwgeschiedenis en historische gebeurtenissen.

eclecticisme Terug in Nederland bouwde Leliman onder andere het verenigingsgebouw voor Arti et Amicitiae in Amsterdam, winkelpanden, scholen en de eerste arbeiderswoningen, alle ontworpen volgens de principes van het eclecticisme. Zijn ideeën erover uitte hij in tientallen lezingen en artikelen, maar ook in drie grote platenalbums. Deze lieten een scala aan stijlen en ontwerpmogelijkheden zien en dienden daarmee als forum en inspiratiebron, zowel voor architecten als opdrachtgevers.De tentoonstelling is te zien in de Gaanderij van 21 september 2001 tot en met 20 januari 2002.
In de BONAS-reeks is verschenen de oeuvrecatalogus J.H. Leliman (1828-1910). Eclecticisme als ontwerpmethode voor een nieuwe bouwkunst, Sigrid de Jong, NLG 34,50.


meer informatie NAi publieksinformatie

Voor nadere informatie en beeldmateriaal kunt u zich wenden tot de afdeling communicatie van het NAi (Martine Heijnen, Astrid Karbaat, Cornelis Krul), tel 010-4401271, fax 010-4366975, e-mail: info@nai.nl.

NAi
Nederlands Architectuurinstituut - Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam tel. 010-4401200 - fax 010-4366975 - info@nai.nl

veranderd: woensdag, 5 september 2001

Deel: ' Tentoonstelling reisschetsen J.H. Leliman in Rotterdam '
Lees ook