tentoonstelling
rembrandts schatkamer
25 september 1999 - 9 januari 2000

museum het rembrandthuis organiseert van 25 september 1999 tot en met 9 januari 2000 een spectaculaire tentoonstelling over rembrandts eigen kunstverzameling, getiteld rembrandts schatkamer. het is de eerste keer dat rembrandts verrassend veelzijdige kunstcollectie wordt belicht. de verzameling van rembrandt was grotendeels ondergebracht in zijn kunst caemer, die met behulp van een inventaris uit 1656 weer in oude luister wordt hersteld en volledig zal zijn ingericht. met de tentoonstelling wordt tevens de heropening van het woonhuis van rembrandt gevierd.

gepassioneerd verzamelaar
verzamelen was een ware passie van rembrandt. hij gaf er heel veel geld aan uit, ook wanneer hij zich dat niet kon veroorloven. zijn verzamelwoede was er mede de oorzaak van dat hij in financiële moeilijkheden kwam. dat leidde in 1656 uiteindelijk tot zijn faillissement.

de kunst caemer
rembrandt bewaarde zijn kunstverzameling voornamelijk in de kunst caemer, in de 17de eeuw ook wel ‘kunst-en rariteitenkabinet’ genoemd. dit vertrek bevond zich op de eerste verdieping van zijn huis, achter het schildersatelier. rembrandts verzameling valt op door de enorme verscheidenheid aan voorwerpen. in 65 albums bewaarde hij prenten en tekeningen van vooraanstaande kunstenaars uit europa en azië. de rest van de ruimte werd gevuld met een klein penningkabinet, japans lakwerk, chinees porselein, exotische manden, schelpen, mineralen, geprepareerde dieren, borstbeelden van de twaalf romeinse keizers, venetiaans glas, oosterse wapens en vele andere voorwerpen.

opzet van de tentoonstelling
de tentoonstelling vindt plaats in de nieuwe vleugel van het rembrandthuis. daar worden circa 100 schilderijen, prenten, tekeningen en kunstvoorwerpen getoond. de objecten zijn deels terug te vinden in de aanwezige schilderijen, prenten en tekeningen van rembrandt, want het verzamelen van kunstvoorwerpen was voor rembrandt niet alleen een hobby, hij gebruikte zijn collectie ook als inspiratiebron voor zijn eigen werken en als studiemateriaal voor zijn leerlingen. vooral de werken van kunstenaars als andrea mantegna, titiaan, leonardo da vinci, rafael, lucas van leyden, albrecht dürer en peter paul rubens waren een bron van inspiratie voor hem. hun werk wordt naast dat van rembrandt getoond, zodat zichtbaar wordt welke invloed zij op rembrandt hebben gehad. ook de schilderijen die rembrandt op het moment van zijn faillissement in huis had hangen en waarin hij handelde, vormen een onderdeel van de tentoonstelling. het gaat daarbij om werken van onder andere adriaen brouwer, porcellis, hercules seghers, jan lievens en peter paul rubens. van rubens wordt een groot doek uit dresden getoond met het verhaal van hero en leander. het hing jarenlang in rembrandts woning voordat hij het in 1644 weer verkocht. een ander topstuk is een doek van rembrandt uit het prado in madrid waarop zijn vrouw saskia als artemisia is afgebeeld. het wordt als een van rembrandts mooiste schilderijen beschouwd en was niet eerder in nederland te zien.
door de opzet van de tentoonstelling krijgt de toeschouwer op een verrassende manier inzicht in een tot nu toe onderbelicht gebleven aspect van rembrandts kunst. kunstwerken en objecten uit talrijke binnen- en buitenlandse verzamelingen zullen voor deze gelegenheid tijdelijk in het rembrandthuis te zien zijn. tegelijkertijd is in het woonhuis van rembrandt dan weer de kunst caemer in zijn oorspronkelijke context te bewonderen, zoveel mogelijk ingericht met 17de-eeuwse voorwerpen die een prachtig beeld geven van rembrandts kunstcollectie.

Deel: ' Tentoonstelling Rembrandts schatkamer '
Lees ook