Datum: 7-5-1999

Bron: Historisch Museum, Rotterdam

Onderwerp: Tentoonstelling rond de soevereiniteitsoverdracht Indonesie,

VAN NEDERLANDS-INDIE NAAR INDONESIE

Dit jaar i het vijftig jaar gelden dat koningin Juliana de soevereiniteit overdroeg aan de republiek Indoenesia Serikat, de Verenigde Staten van Indonesië. Ter gelegenheid van deze historische gebeurtenis toont de Atlas van Stolk van 2 juli ot en met 31 oktobr in Het Schielandshuis de tentoonstelling Van Nederlands-Indië naar Indonesië. De expositie laat zien hoe in Nederland de publieke opinie tijdens de onderhandelingen met indonesische leiders als Soekarno wed beïnvloed.

De tentoonstelling eindigt met een collectie persfoto's n voorpagina's van kranten uit de jaren 1946-1949.

Deel: ' Tentoonstelling rond soevereiniteitsoverdracht Indonesie '
Lees ook