Natuurmuseum Groningen


Groningen, 7 mei 2002
STADSVOGELS, VOGELS IN DE STAD
Van 16 mei tot en met 18 augustus 2002 is in Natuurmuseum Groningen de tentoonstelling Stadsvogels, Vogels in de stad te zien. Deze tentoonstelling gaat over de 94 vogelsoorten, die in de stad Groningen broeden. Bovendien geven medewerkers van de daklozenkrant De Riepe in de tentoonstelling hun visie op de stadsnatuur.

In de jaren negentig groeide de belangstelling voor de stadsecologie. Om meer inzicht in de broedvogelstand te krijgen is de vereniging Avifauna Groningen in samenwerking met de gemeente Groningen in 1993 begonnen met het project Broedvogelmonitoring in de stad Groningen. Hun bevindingen zijn opgenomen in een rapport dat de basis vormt van de
tentoonstelling. Een van de doelen van dit rapport is het verbeteren van de broedsituatie van de vogels in de stad Groningen.

De expositie bestaat hoofdzakelijk uit 94 soorten opgezette vogels in onder
andere een geënsceneerde volière. Bezoekers kunnen vanaf picknickbankjes op hun gemak de tentoonstelling bekijken met op de achtergrond van alle soorten de bijbehorende zang en roep.

Door natuurlijke nesten en doe-het-zelf-nesten te laten zien, krijgt de bezoeker van de tentoonstelling informatie over de natuurlijke broedsituatie van de stadsvogels en kunnen ze zien hoe ze zelf kunnen bijdragen aan betere broedgelegenheden voor die vogels.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natuurmuseum Groningen,
telefoon 050 - 367 61 70
Bezoekadres: Praediniussingel 59
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur
Gesloten op maandag, Hemelvaartsdag en 1e Pinksterdag

Deel: ' Tentoonstelling stadsvogels, vogels in natuurmuseum Groningen '
Lees ook