Gemeente Nijmegen


Natuur in en om de stad

Tuinieren met planten en dieren
Van 12 april tot 10 mei is het Open Huis een tentoonstelling te zien over de mogelijkheden voor natuur in en om de stad. Niet alleen natuurgebieden zoals de Gelderse Poort, de Hoge Veluwe of de Oostvaardersplassen zijn van belang voor de planten en dieren die van nature thuishoren in Nederland. De grote groengebieden in de stad, het groengebiedje op de hoek van de straat, de eigen tuin en zelfs het balkon kunnen een leefplek bieden aan planten en dieren. De tentoonstelling laat zien welke grote en kleine natuurgebieden Nijmegen rijk is. De groengebieden die samen met bewoners beheerd worden, krijgen hierbij speciale aandacht. Daarnaast worden suggesties voor de eigen tuin gegeven.

De tentoonstelling bestaat uit drie onderdelen:
* de grote natuurgebieden aan de rand van de stad en binnen het stedelijke gebied zoals de Stuwwal, het Heumensoord, Goffertpark en Park Staddijk;

* de kleine natuurgebieden die vaak samen met bewoners beheerd worden en in de directe woonomgeving liggen, zoals het Patersbos, het Javabosje en de Vlindertuin in Hengstdal;
* de kansen voor planten en dieren in de eigen tuin.

Het eerste deel van de tentoonstelling, de grote natuurgebieden van Nijmegen, is de hele periode te bezichtigen. De tentoonstelling over de kansen voor de natuur in de eigen tuin is te bezichtigen tot 23 april. De kleine natuurgebieden van Nijmegen, waarbij bewoners een belangrijke rol spelen zijn vanaf 23 april te bewonderen.

De aanleiding voor deze tentoonstelling is de landelijke campagne 'Tuinieren met planten en dieren'. Deze campagne vraagt aandacht voor een andere manier van tuinieren. Een manier die rekening houdt met de natuur zelf. Door bijvoorbeeld te kiezen voor diverse bomen- en struikensoorten die passen bij de grondsoort en de landstreek. Door plekken te creëren waar dieren kunnen schuilen en nestelen of een vijver of drinkplaats aan te leggen. Want water trekt planten en dieren aan. Het is ook van belang dat u geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt bij het onderhoud van uw tuin.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden voor de natuur in uw eigen tuin of op het balkon, kom dan tussen 12 en 23 april kijken in het Open Huis. Sinds enkele weken is er tevens een televisieprogramma gewijd aan dit onderwerp. Op zondagmiddag zendt de Teleac/NOT een programma uit met de titel 'Tuinieren met de Natuur'.

Deel: ' Tentoonstelling Tuinieren met planten en dieren '
Lees ook