Ingezonden persbericht


Persbericht
Groninger Museum 20 juli

Jan Wiegers
13 oktober 2001 t/m 3 februari 2002

Het Groninger Museum presenteert van 13 oktober 2001 t/m 3 februari 2002 een overzichts-tentoonstelling van Ploegschilder Jan Wiegers (1893-1959). Binnen De Ploeg wordt Wiegers zonder meer beschouwd als de belangrijkste modernist en in Nederland behoort Wiegers samen met Leo Gestel en Jan Sluijters tot de vertegenwoordigers van het expressionisme. Het museum toont Wiegers in het verbouwde De Lucchi paviljoen.

Wiegers richt in 1918 met o.a. Jan Altink en Johan Dijkstra de kunstenaarsverenging De Ploeg op. In Groningen waren veranderingen in de beeldende kunst voordien nog nauwelijks van de grond gekomen. In 1920 verblijft Wiegers om gezondheidsredenen in een kuuroord in Davos waar hij de Duitse schilder Kirchner leerde kennen. In zijn kleurrijk pallet vond Wiegers een werkwijze waarnaar hij lang op zoek was. Met verve wist hij zijn op Kirchner geïnspireerd expressionisme binnen de kring van vooruitstrevende Ploegers uit te dragen. Naast schilderkunst maakte ook grafiek deel uit van het oeuvre.

In 1934 vestigt Wiegers zich in Amsterdam. Na enkele experimenten met lijn- en vormstilering keert Wiegers terug tot een meer traditionele wijze van werken. Na de Tweede Wereldoorlog brak als gevolg van eigentijds modernisme een periode van nieuwe inspiratie aan. Wiegers schilderijen werden krachtiger van kleur en vrijer van opvatting. Kenmerkend voor die periode is zijn grote aandacht voor schrift, kleur, vlakverdeling en zijn persoonlijk expressionisme. Zijn opgebouwde faam resulteert in de jaren vijftig tenslotte tot benoeming als Professor aan de Rijksacademie te Amsterdam.

De tentoonstelling Wiegers zal een representatief overzicht geven van zijn kunstenaarsschap. Zo wordt aandacht geschonken aan werk uit de periode dat hij in Davos verbleef, maar ook aan de landschappen en portretten die hij in Groningen maakte. Naast schilderijen zijn er tekeningen en grafiek te zien.

Bij de tentoonstelling verschijnt, in de reeks van monografieën van Ploegkunstenaars, deel zes over Jan Wiegers. Teksten worden verzorgd door o.a. Ploegkenners Han Steenbruggen en Cees Hofsteenge.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor informatie, beeldmateriaal of een interview met tentoonstellingscoördinator/conservator
Han Steenbruggen kunt u contact opnemen met Vincent van de Kerk of Josee Selbach,
afdeling Marketing en Communicatie.
Tel : 050 3 666 555
Fax : 050 3 120 815
E-mail : vvdkerk@groninger-museum.nl

Deel: ' Tentoonstelling van schilder Jan Wiegers in Groninger Museum '
Lees ook