29 januari t/m 18 april 1999

Tentoonstelling en symposium Bouwlust Verstedelijking van het Hollandse landschap

Tentoonstelling 29 januari t/m 18 april 1999

De Haarlemmermeer, waar de fotograaf Theo Baart opgroeide, veranderde gedurende enkele decennia van agrarisch gebied in dé bouwput van Nederland. Theo Baart fotografeerde twintig jaar lang de veranderingen in het landschap. Daarbij werd hij niet werd gedreven door nostalgische gevoelens, maar eerder door de verbazing dat de vooruitgang zich op deze manier manifesteert. De tentoonstelling is te zien in de Bovenzaal van het Nederlands Architectuurinstituut.

Bij de opening van de tentoonstelling verschijnt het tweetalige boek 'Bouwlust, the urbanization of a polder'. Verkoopprijs: NLG 89,90.

Symposium vrijdag 29 januari 1999

Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) organiseert in samenwerking met Architectuur Lokaal een symposium over de waardering van het Hollandse landschap. Nederland wordt volgebouwd met snelwegen, bedrijventerreinen, kantoorparken en nieuwbouwwijken. Open landschappen als de Gelderse Vallei, de Hoeksche Waard en de Haarlemmermeer veranderen in verstedelijkte gebieden. Voor Descartes was het Hollandse polderlandschap een inspiratiebron voor zijn filosofische geschriften, voor de Hollanders is het een productielandschap dat in het teken staat van economisch gewin. Het symposium is vooral bedoeld voor bestuurders, ambtenaren, ontwikkelaars en ontwerpers die werken aan een ruimtelijke inpassingen van nieuwbouwwijken, natuur- en recreatiegebieden, infrastructuur en kantoorparken. De resultaten ervan zullen worden aangeboden aan de schrijvers van de Vijfde Nota over de ruimtelijke ordening.

Programma symposium Bouwlust, auditorium NAi Het symposium is geheel Nederlandstalig. Deelname alleen na inschrijving d.m.v. dit formulier. * 14.30 uur Welkomstwoord door Kristin Feireiss, directeur NAi. * 14.45 uur Lezing door Clemens Steenbergen, hoogleraar landschapsarchitectuur, TU Delft Lezing door Theo Baart, fotograaf, samensteller tentoonstelling ‘Bouwlust'. * 16.00 uur Discussie met panel en de zaal onder leiding van Tracy Metz, redacteur NRC Handelsblad, co-auteur 'Bouwlust'. Deelnemers: Jacques van den Hoven (Neprom), Cees Spijkers (wethouder Haarlemmermeer), lid van de Tweede Kamer, Zef Hemel (planoloog). * 17.15 uur Opening van de tentoonstelling door Margaretha de Boer, voormalig minister VROM, thans lid Tweede Kamer * 17.30 uur Bezichtiging tentoonstelling en borrel.

De tentoonstelling en het symposium zijn mede mogelijk gemaakt door: Bouwfonds Woningbouw, Haarlemmermeer West, Wilma Bouw, NMB-Amstelland Vastgoed en het Ministerie van VROM, Architectuur Lokaal.

NAi - Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam - info@nai.nl - Tel 010-4401200

Veranderd: 11-01-1999 door Just Schimmelpenninck, NAi (afd. Communicatie)

Deel: ' Tentoonstelling Verstedelijking van het Hollandse landschap '
Lees ook