's-Hertogenbosch, 8 december 1999

Voorjaarstentoonstelling Vlaamse Barok in Noordbrabants Museum:

Bruikleen uit paleis Huis ten Bosch.

Voor de tentoonstelling Meester van het Zuiden, Barokschilders rondom Rubens, die op 4 februari 2000 geopend zal worden door de ambassadeur van België, de heer J. Swinnen, krijgt het Noordbrabants Museum een schilderij in bruikleen uit het Koninklijk Paleis Huis ten Bosch. Dit bericht werd ook al eerder aangekondigd. Toen werd er nog van uitgegaan dat het zou gaan om het schilderij Frederik Hendrik als heerser over de zeeën, geschilderd door de uit Bergen op Zoom afkomstige Thomas Willeboirts Bosschaert (1613/14-1654). Dit schilderij wordt op dit moment gerestaureerd. Deze restauratie blijkt echter ingewikkelder dan was voorzien en kost derhalve meer tijd, zodat het schilderij niet beschikbaar kan zijn. Als vervanging is nu een ander, reeds volledig gerestaureerd schilderij beloofd. Dit blijkt zelfs nog interessanter dan het schilderij van Willeboirts Bosschaert.

Het toegezegde nieuwe bruikleen is De triomftocht van Frederik Hendrik met de wapens van 's-Hertogenbosch en Breda. Het is 1648 geschilderd in 's-Hertogenbosch door Theodoor van Thulden (1606-1669). Hij was een medewerker geweest van de in 1640 overleden Peter Paul Rubens. Van Thulden werkte in de stijl van Rubens en had daarmee groot succes. Hij heeft voor de Oranjezaal op Paleis Huis ten Bosch maar liefst zes monumentale schilderijen gemaakt. De triomftocht van Frederik Hendrik met de wapens van 's-Hertogenbosch en Breda meet 383x 205 cm.

De Oranjezaal op Paleis Huis ten Bosch werd na het overlijden van stadhouder Frederik Hendrik in 1647, ingericht als een soort mausoleum. Om de gedachtenis van deze vaderlandse held in ere te houden, werd een aantal schilders gevraagd om bijzondere gebeurtenissen uit het leven van de stadhouder uit te beelden. Onder die schilders waren er uit het Noorden (Pieter de Grebber, Salomon de Braij, Caesar van Everdingen) en uit het Zuiden (Jacob Jordaens, Thomas Willeboirts Bosschaert, Theodoor van Thulden). Van Thulden heeft onder meer voorstellingen gemaakt van De opvoeding van Frederik Hendrik, De Nederlandse Maagd biedt Frederik Hendrik het opperbevel aan en een tweetal triomftochten van Frederik Hendrik. Daaraan worden krijgsgevangenen, oorlogsbuit en attributen in een tocht meegevoerd. Daaronder bevinden zich ook de goed herkenbare stadswapens van 's-Hertogenbosch en Breda. Beide steden waren door de 'stedendwinger' Frederik Hendrik veroverd, respectievelijk in 1629 en 1637. Het is bijzonder dat daaraan in de voor hem ingerichte Oranjezaal aandacht wordt besteed. Het is om deze historische gebeurtenis dat dit grote schilderij een passende plaats heeft in de tentoonstelling

Meesters van het Zuiden, Barokschilders rondom Rubens.

Aan de redacties:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Paul Huys Jansssen, tel. 073-6877811 of per email via info@noordbrabantsmuseum.nl.

Deel: ' Tentoonstelling Vlaamse Barok in Noordbrabants Museum '
Lees ook