Gemeente Emmen

Persbericht Vondsten op de Es

Tentoonstelling Vondsten op de Es

Wethouder H. Klaver opent op vrijdag 3 december om 16.00 uur in het Bruggebouw van het gemeentehuis de tentoonstelling Vondsten op de Es. Deze tentoonstelling duurt van zaterdag 4 december tot zondag 9 januari 2000.

In verband met de aanleg van het themapark Waterland is een archeologisch onderzoek uitgevoerd op de Noordbargeres in Emmen. Dit onderzoek, uitgevoerd door Archaeological Research & Consultancy (ARC) van de Rijksuniversiteit Groningen, heeft verrassende resultaten opgeleverd.

Middeleeuwse akkercomplexen

De verwachtingen waren van te voren hoog gespannen. Het te onderzoeken gebied is namelijk een es. Essen zijn middeleeuwse akkercomplexen. Ze zijn ontstaan doordat er elk jaar heideplaggen, gemengd met mest, op de landbouwgronden werden uitgespreid. In de loop der jaren zijn de akkers zodoende opgehoogd. Het oude prehistorische loopvlak is daardoor zo diep komen te liggen, dat het goed is afgedekt en onbereikbaar voor de moderne ploegende boer.

Belangrijke vondst

De oudste belangrijke vondst die werd gedaan, stamt uit het Neolithicum. Het is een graf uit de zogenaamde Enkelgrafcultuur. In die periode werden mensen niet meer in hunebedden begraven, maar in grafheuvels. Van de grafheuvel zelf werd niets teruggevonden, maar wel werd de grafkuil opgegraven. Daarin bevonden zich een Standvoetbeker en een vuurstenen bijltje. Rond de grafkuil hebben oorspronkelijk, in een greppel, een aantal palen gestaan, een zgn. standgreppel. Dat was nog te zien aan verkleuringen in de bodem. Het graf valt te dateren rond 2800 v.Chr.

Op deze bijzondere tentoonstelling ziet u de resultaten van dit onderzoek waaronder ook nog twee kleine kinderbekertjes en een aardewerken schaaltje.


Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend (c)1999 Gemeente Emmen

Zoekwoorden:

Deel: ' Tentoonstelling Vondsten op de Es in gemeentehuis Emmen '
Lees ook