P E R S B E R I C H T
Dordrechts Museum
Museumstraat 40
3311 XP Dordrecht 14 juni 1999
tel 078 648 21 48
fax 078 614 17 66

Tentoonstelling "Willy Sluiter (1873-1949), gentleman-kunstenaar"

Vijftig jaar na het overlijden van Willy Sluiter toont het museum van zaterdag 26 juni tot en met zondag 17 oktober circa 75 schilderijen, 150 tekeningen en ruim 70 affiches uit particuliere en openbare collecties, met daarnaast een uitgebreide selectie uit zijn politieke spotprenten, boekbanden, omslagen voor bladmuziek en ander illustratief werk. Daarmee wordt voor het eerst een overzicht gegeven van het veelzijdige oeuvre van deze voor de oorlog zo populaire kunstenaar, van wie het museum een aantal werken bezit.

Geboren in Amersfoort groeit Willy Sluiter op in Zwijndrecht en Dordrecht als zoon van een notaris. Na zijn opleiding aan de Rotterdamse academie staat hij onder invloed van de Haagse School en de nieuwe generatie schilders rond het Dordtse "Teekengenootschap Pictura". Maar vanaf het begin van zijn carrière heeft niet zozeer het landschap, als wel de menselijke bedrijvigheid zijn voorkeur. Dit en zijn eigenzinnig gevoel voor kleur maken dat Sluiter al snel een meer impressionistische stijl ontwikkelt. Tot 1916 woont hij in de bekende kunstenaarsplaatsen Katwijk en Laren. Vooral het Katwijkse vissersleven en - vanuit Laren - het werken en feestvieren van de Volendamse vissers vormen zijn belangrijkste inspiratiebron, maar ook zijn vrouw Agathe en dochter Jopie zijn in die periode het onderwerp voor sfeervolle schilderijen.

Zeker in zijn tekeningen toont Willy Sluiter zich een reporter van zijn tijd, die in vlotte en vaak geestige schetsen het leven om hem heen vastlegt. Dankzij dit uitgesproken talent ontwikkelt hij zich ook als een befaamd en veelgevraagd illustrator. Landelijke bekendheid geniet hij in de jaren twintig en dertig vanwege zijn affiches voor exposities en de meest uiteenlopende bedrijven en instellingen, zoals Bols, de ANWB en Krommenie, maar ook vanwege zijn omslagen voor boeken en bladmuziek van de populaire liedjes van J. Clinge Doorenbos. Befaamd is hij eveneens vanwege zijn karikaturen, sportplaten, kalenders en politieke prenten voor onder meer De Ware Jacob en De Nieuwe Amsterdammer.

Vanaf 1916 tot aan zijn dood woont en werkt de "gentleman met zijn eeuwige sigaret" in Den Haag, waar hij naam maakt als gewaardeerd portrettist van de Haagse society. Sport, spel en vrije tijd treden nu ook in zijn schilderijen op de voorgrond. Het inmiddels mondaine Scheveningen is regelmatig het decor van zijn werk, van het strandvertier tot het flaneren langs de boulevard. Sluiters faam als society-schilder dringt ook door tot het koninklijk huis. In de periode van 1925 tot de oorlog portretteert hij zowel Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik, met wie hij goed kan opschieten, als Prinses Juliana, Prins Bernhard en Koningin-Moeder Emma.

Met de kleurrijke zomertentoonstelling van Willy Sluiter geeft het Dordrechts Museum een veelzijdig beeld van een tijdens zijn leven alom bekende persoonlijkheid, maar ook een voor jong en oud aansprekend tijdsbeeld van de eerste helft van deze eeuw. Er is een speciaal ingericht Café Mignon met tuinterras en een museumwinkel met onder meer uiteenlopend beeldmateriaal, originele werken van Sluiter en door hem geïllustreerde boeken. Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk geïllustreerde publicatie (49,50 gulden) met onder meer alle affiches in kleur en zeven artikelen over leven en werk van de kunstenaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Marijnissen, tel 078 - 648 21 48
 
U bent welkom op de persvoorbezichtiging op donderdag 24 juni om 14.00 uur. Bent u op dat moment verhinderd, dan kunt u contact met ons opnemen om, indien mogelijk, een andere afspraak te maken.  

Deel: ' Tentoonstelling "Willy Sluiter, gentleman-kunstenaar" '
Lees ook