Katholieke Universiteit Nijmegen

Tentoonstellingen Jean le Gac op universiteit en in de stad

Onthulling groepsprotret, kunstwerk voor de KU Nijmegen De Franse kunstenaar Jean Le Gac is de maker van het kunstwerk voor de gerenoveerde Aula van de KU Nijmegen. Dit kunstwerk, getiteld Groepsportret, zal op donderdag 16 mei, de Dies Natalis van de universiteit, in aanwezigheid van de kunstenaar worden onthuld. Philippe Noble, de cultureel attaché van de Ambassade van Frankrijk zal bij die gelegenheid om 14.15 uur een toespraak houden. Plaats: Comeniuslaan 2.
Ter gelegenheid van de inauguratie van het Groepsportret zijn er van 16 mei tot en met 18 augustus op de universiteit drie tentoonstellingen ingericht met werk van Jean Le Gac. Een vierde vindt van 8 juni tot 18 augustus plaats in Museum Het Valkhof, Nijmegen.

Personen en citaten

Het Groepsportret telt 19 tableaus, waarvan 17 uitvergrote tekeningen (120 x 180 x 8,5 cm), een initiële foto van ´de schilder´ (230 x 170 x 8,5 cm) en een uitvergrote tekst (120 x 180 x 8,5 cm). De 17 tekeningen bestaan elk uit de combinatie van een persoon met een kunstcitaat, een detail uit werk van een oude meester of een ´artistiek´ etnologisch voorwerp. De personen zijn twaalf coryfeeën van de universiteit, sommigen met emeritaat, sommigen al lang overleden en twee nog zittende hoogleraren. Daarnaast zijn er vijf panelen met gezichten van jonge mensen. De kunstenaar verbeeldt daarmee de toekomst van de KU. De geportretteerde jongeren vertegenwoordigen de studentenpopulatie en aanstaande docenten en hoogleraren.
Centraal in het oeuvre van Le Gac staat ´de Franse schilder´ - een figuur waarvoor hij zelf vaak model staat. Op het Groepsportret is de kunstenaar samen met zijn kleindochter te zien op een vier meter hoge foto, een uitvergroot familiekiekje. De schilder zwaait met zijn zakdoek en lijkt iets te roepen. De tekst van die groet staat op het tekstpaneel dat Groepsportret completeert. Daar lezen we de hulde die de Franse schilder brengt aan het intellectuele leven van de KU Nijmegen.

Voorgeschiedenis

De realisatie van de kunstopdracht is begeleid door een werkgroep onder leiding van prof. dr. W. van Daal. In 1999 is aan vier beeldend kunstenaars gevraagd om een ontwerpschets te maken voor een kunstwerk voor de Aula Maior van het Aula-Congresgebouw. De opdracht behelsde een verbeelding van de geschiedenis van de KU Nijmegen, gebruik makend van portretten van (oud-)hoogleraren. Drie van de vier aangezochte kunstenaars dienden een ontwerp in. De ontwerpen werden geëxposeerd, waarna op voordracht van personen en geledingen binnen de universiteit de Franse kunstenaar Jean Le Gac gevraagd werd zijn schetsopdracht verder uit de werken. Hij is een van de toonaangevende kunstenaars die eerder op de KU Nijmegen exposeerde.
In de motivatie voor de vervolgopdracht zegt de Nijmeegse begeleidingscommissie dat de kunstenaar in zijn schetsopdracht blijk geeft van een artistieke subtiliteit en een scherp aanvoelen van de ruimte, zowel qua architectuur als qua functie. "Met zijn aanpak schrijft hij de KUN in in een brede cultureel-artistieke stroom met de nodige verwijzingen naar haar specifieke identiteit. Dat gebeurt op zo'n wijze dat er zowel feitelijk als naar geest een gelaagdheid ontstaat dat het beeld een meervoudige interpretatie oproept. Het ontwerp verheft zich in zijn schakeringen tot een waar kunstwerk dat het verleden, het heden en de toekomst van de KUN belichaamt, tevens kan worden verwacht dat het als gerealiseerd kunstwerk een soort kristallisatiepunt vormt en als dusdanig zelf deel gaat uitmaken van die geschiedenis".

Onthulling

Op 16 mei zal ter gelegenheid van de 79e Diesviering Groepsportret worden onthuld in aanwezigheid van vier nog levende geportretteerden: prof. dr. Hans Bloemendal, prof. dr. Willem Levelt, prof. dr. Titti Mariani en prof. dr. mag. Edward Schillebeeckx o.p. Hen zal een eerste exemplaar van Jean Le Gac -de schilder van de groet / le peintre des salutations, publicatie bij deze gelegenheid verschenen, overhandigd worden

Deel: ' Tentoonstellingen Jean le Gac op universiteit en in stad Nijmegen '
Lees ook