Bonnefanten Museum Maastricht

Persbericht 22 augustus 2001

Patrick Van Caeckenbergh Stil Geluk - Een keuze uit het werk 1980 - 2001 16 september 2001 - 13 januari 2002

Patrick Van Caeckenbergh Stil Geluk - Een keuze uit het werk 1980-2001 in het Bonnefantenmuseum is de eerste grote museale overzichtstentoonstelling van deze Belgische kunstenaar in Nederland. In zijn sculpturen en collages tracht Van Caeckenbergh op een uiterst persoonlijke en tegelijkertijd universele manier de wereld in kaart te brengen en te herschikken. Uit deze onnavolgbare herordening van de dingen om hem heen ontstaan zinsbegoochelende collages en eigenaardige sculpturen van figuren en fenomenen die zo uit een fabel of volkssprookje lijken te zijn weggelopen.

De bindende factor in het gestaag uitdijende oeuvre van Van Caeckenbergh is het bricoleren, ofwel, in goed Nederlands: het knutselen. Deze techniek waarbij, uit liefhebberij en met geringe middelen voorwerpen worden geconstrueerd, kreeg Van Caeckenbergh via zijn vader - een echte 'bricoleur' - met de paplepel ingegoten. Onberekenbaarheid speelt bij bricolage een grote rol. Van Caeckenbergh wil vooral ontsnappen aan de eenzijdige, mechanische, technische en kundige werkwijze van de mens en iets meer de toevalligheid en ondoorzichtigheid benaderen waarmee de natuur te werk gaat.

De tentoonstelling beslaat vier perioden die zich tot op heden aftekenen in zijn leven en werken, en die voorzien zijn van prachtige poëtische titels.
De Eerste Tijd: A Pied d'Oeuvre valt samen met zijn academietijd, na het verlaten van zijn ouderlijk huis. Een reeks van maquettes laat Van Caeckenberghs verwoede pogingen zien om los te komen van de 'kleingeestige schematiseerzucht van de kunstgeschiedenis'. In de Tweede Tijd (1984-1991) getiteld: Abracadabra tracht Van Caeckenbergh in een langdurige, gepassioneerde en uitputtende vlaag van 'delirante vraatzucht' alle kennis van de hele wereld te verwerven, op te slaan en te ordenen met behulp van allerlei pseudo-wetenschappelijke systemen. In de Derde Tijd, Het Leven Zelf (1991-1998) neemt Van Caeckenbergh afstand van de kenbare buitenwereld en besluit als een antropoloog zijn jeugd onder de loep te nemen. Sinds 1998 bevindt de kunstenaar zich in de Vierde Tijd. In deze periode van Stil Geluk, zoals ook de titel van de tentoonstelling luidt, heeft Van Caeckenbergh zichzelf hervonden in het kalme ritme van het Vlaamse platteland. Alles moet weer herbeginnen, aldus de kunstenaar, en nieuwe inzichten rijpen langzaam.

Getoond worden een vijftiental sculpturen, vijfentwintig collages, twee zaalvullende installaties en een vrijwel volledig overzicht van ontwerpen en maquettes. Een fotodocumentaire van het originele 'Cahier de Brouillon' vormt de begeleidende catalogus bij de tentoonstelling. Van deze unieke handgemaakte catalogus van het collageboek getiteld: 'Wees Voorzichtig, mijne jongen!', waaraan Van Caeckenbergh vanaf 1977 tot op heden werkte, worden 200 exemplaren door de kunstenaar genummerd en gesigneerd. Prijs: fl. 69,95; gesigneerd fl. 89,95.

In de collectie van het Bonnefanten zijn de sculptuur Het Steentje (1998) en de dertiendelige collagereeks, De Anatomische Les (2000) opgenomen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Monique van Haaster of Mirjam Stam, PR en Marketing. Tel. +31 43 329 01 90, fax +31 43 329 01 99, e-mail: vhaaster@bonnefanten.nl. Bonnefanten, Avenue Céramique 250, Postbus 1735, 6201 BS Maastricht.

Zoekwoorden:

Deel: ' Tentoostelling Patrick van Caeckenbergh Bonnefanten Museum '
Lees ook