Provincie Drenthe


Ter Beek opent vernieuwde internetsite provincie Drenthe

Assen, 10 februari 1999
Persberichtnummer 99-024Vandaag heeft de Commissaris van de Koningin A.L. ter Beek de vernieuwde internetsite van de provincie Drenthe officieel in gebruik genomen. De vernieuwde site biedt de bezoeker informatie over de provincie Drenthe en haar besluitvorming op een eenduidige, eigentijdse en gebruikersvriendelijke manier. Naast algemene informatie over de provincie is er nu ook informatie over grote projecten en actualiteiten rond de aanstaande verkiezingen van de provinciale staten.

De vernieuwde internetsite van de provincie Drenthe is verdeeld in de rubrieken Balie, Actueel, Bestuur en Beleid, Bouwen aan Drenthe, Stateninfo en Andere sites. Deze indeling is gekozen om de bezoeker beter naar de gezochte informatie te leiden. Bouwen aan Drenthe is een geheel nieuwe rubriek en bevat informatie over grote projecten, zoals het Provinciaal Omgevingsplan en de Regiovisies Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel en Groningen-Assen. Onder de rubriek Balie kan de bezoeker publicaties bestellen, kijken welke provinciale stukken ter inzage liggen en zelf een vraag aan de provincie stellen. Op de site is er verder informatie te vinden over de activiteiten die de provincie organiseert rond de provinciale statenverkiezingen, zoals het Open Huis.

De komende tijd zal de provincie haar aanbod van informatie op haar internetpagina's uitbreiden. Uiteindelijk wil de provincie interactief met haar burgers communiceren over haar besluitvorming.Deel: ' Ter Beek opent vernieuwde internetsite provincie Drenthe '
Lees ook