Gemeente Amerongen


Gemeente Amerongen

Ter inzage leggen Startnotitie Ruimte voor de Rivier.

De startnotitie Ruimte voor de Rivier doorloopt een inspraakprocedure volgens de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan een ieder zijn/haar zienswijze kenbaar kan maken. De startnotitie Ruimte voor de Rivier ligt van 27 mei tot 1 juli 2002 voor een ieder ter inzage op de afdeling grondgebiedzaken van de gemeente Amerongen.

Er is berekend dat de rivieren nog meer water naar zee zullen gaan afvoeren. Dat betekent dat opnieuw maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid tegen overstromingen te kunnen blijven garanderen. De klassieke aanpak, waarbij de dijken nog verder verhoogd worden, werkt niet meer. Er is daarom een nieuwe aanpak nodig, waarbij de rivieren meer ruimte krijgen.
Deze aanpak betekent dat er in het rivierengebied veel gaat gebeuren. De startnotitie beschrijft de studie die momenteel, ter voorbereiding op het besluit, uitgevoerd wordt. De notitie besteedt aandacht aan de maatregelen die genomen kunnen worden en aan de effecten die deze maatregelen teweegbrengen.

Deel: ' Ter inzage leggen Startnotitie Ruimte voor de Rivier Amerongen '


Lees ook