Gerechtshof AmsterdamPersbericht van de ondernemingskamer inzake terechtzitting laurus nv
Bron: Gerechtshof Amsterdam

Datum actualiteit: 24-06-2002

Persbericht van de ondernemingskamer

Terechtzitting inzake laurus nv

Verzoekers (advocaten: Mr E.M. Soerjatin en Mr H.J. Blaisse) in de bij de Ondernemingskamer aanhangig gemaakte enquête procedure tegen LAURUS N.V. (advocaat: Mr M.W. den Boogert) hebben de Ondernemingskamer thans verzocht de eerder aangehouden behandeling van de door hen in deze zaak verzochte onmiddellijke voorzieningen alsnog te doen plaatsvinden.

Verzoekers, aandeelhouders van N.V. Laurus, verzoeken de Ondernemingskamer de volgende onmiddellijke voorzieningen te treffen: de - verdere - uitvoering van de overeenkomst met de Franse vennootschap CASINO S.A. te verbieden, de Raad van Commissarissen te schorsen, de gedelegeerd commissaris/bestuurder te schorsen en een drie leden tellende Raad van Commissarissen en een bestuurder te benoemen, een en ander zoals in het verzoekschrift nader is weergegeven.

Het verzoek zal worden behandeld ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van WOENSDAG 26 JUNI 2002 te 09:00 UUR in een der zittingzalen van het Paleis van Justitie aan de Prinsengracht no. 436 te Amsterdam.

Mevrouw Mr C.D.J. Bulten,
Griffier van de Ondernemingskamer.

Zoekwoorden:

Deel: ' Terechtzitting inzake laurus nv '
Lees ook