Actueel

TERECHTZITTING ONDERNEMINGSKAMER INZAKE LAURUS N.V.
Bron: Gerechtshof Amsterdam

Datum actualiteit: 7-05-2002

Gerechtshof te Amsterdam
Ondernemingskamer/Griffier

Postadres: Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam Bezoekadres en Griffie: Huis "Groeningen"
(Tegenover Het Paleis van Justitie)
Prinsengracht 691
1017 KE Amsterdam
T: (020) 541 34 32
F: (020) 541 38 17

PERSBERICHT VAN DE ONDERNEMINGSKAMER

TERECHTZITTING INZAKE LAURUS N.V.

Ter Griffie van de Ondernemingskamer is een verzoekschrift ingekomen van LAMINCO N.V., F.A.S. DE GRUIJTER, I.R.C. DE GRUIJTER, L.H.A.M. DE GRUIJTER, J.A.A.M. DE GRUIJTER, W. DE GRUIJTER, R.C. NOORTMAN, M.M.M. DREESMANN en P.W.C.M. DREESMANN (advocaten: Mr E.M. Soerjatin en Mr M. Holtzer), dat zich richt tegen LAURUS N.V. (advocaat: Mr J.J.M. van Lanschot).

Verzoekers, aandeelhouders van N.V. Laurus, verzoeken de Ondernemingskamer een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van LAURUS N.V. en de volgende onmiddellijke voorzieningen te treffen: de - verdere uitvoering van de overeenkomst met de Franse vennootschap Casino S.A. te verbieden, de Raad van Commissarissen te schorsen, de gedelegeerd commissaris/bestuurder te schorsen en een drie leden tellende Raad van Commissarissen en een bestuurder te benoemen, een en ander zoals in het verzoekschrift nader is weergegeven.

De verzoeken zullen worden behandeld ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van WOENSDAG 22 MEI 2002 te 13.00 UUR in een der zittingzalen van het Paleis van Justitie aan de Prinsengracht no 436 te Amsterdam.

Mevrouw Mr C.Ch. Kok,
Griffier van de Ondernemingskamer.

Zoekwoorden:

Deel: ' Terechtzitting ondernemingskamer inzake laurus n.v. '
Lees ook