Provincie Groningen


Groningen, 12 januari 1999 Persbericht nr. 04

Termijn melding waterschade WTS-gebied loopt af op 15 januari

Op 21 december 1998 is door de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties (BZK) de Regeling Tegemoetkoming Schade bij tweede extreme regenval 1998 (WTS schaderegeling) in de Staatscourant gepubliceerd.
Op grond van deze regeling kunnen gedupeerden binnen het WTS-schadegebied hun schade en kosten ten gevolge van de wateroverlast van eind oktober/begin november vorig jaar melden bij LASER, Antwoordnummer 1171, 1110 VB Diemen.
De eindtermijn voor deze meldingen loopt binnenkort, namelijk vrijdag 15 januari, af. Tot deze datum kunnen nog meldingen in verband met de waterschade worden ingediend bij LASER.
Schademeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de gemeentehuizen in het WTS-gebied.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling Bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129.

Deel: ' Termijn melding waterschade WTS-gebied loopt 15 januari af '
Lees ook