Gemeente Terneuzen


In raadsvergadering 25 februari:

AFWERKING PLANGEBIED STEENEN BEER

De gemeenteraad van Terneuzen heeft van burgemeester en wethouders een voorstel gekregen voor het afwerken van het plangebied Steenen Beer, in het centrum van Terneuzen. Omdat het werk zijn voltooiing nadert zijn er nog een aantal zaken en / of wensen die een verdere afwerking of aanvulling aan het plangebied noodzakelijk maken.

Het voorstel komt deze week in verschillende commissies aan de orde, er zal een besluit over genomen worden in de raadsvergadering van 25 februari 1999. Hieronder enkele van de door het college gedane voorstellen.

Aanpassen bushaltes

De bushalte ten westen van het kantongerecht zal worden aangepast en op het stadhuisplein zal de tijdelijke abri vervangen worden door een definitieve. Tot dat voorstel is men gekomen omdat zowel de bushalte op het stadhuisplein als de bushalte westelijk van het kantongerecht veel klachten geven over wind en tocht.

Aankleding Oostkolk

In de Oostkolk zal een fontein geplaatst worden en de brug bij het politiebureau zal geschilderd worden. Ook zal er verlichting aangebracht worden.

Gladde vlonders en strippen op het Stadhuisplein: nog geen oplossing.

Bij regenval worden de houten vlonders en de roestvrije strippen op het Stadhuisplein glad, waardoor een gevaarlijke situatie ontstaat. Naar die situatie wordt nog een nader onderzoek ongesteld. Op dit moment is daarvoor nog geen geschikte oplossing gevonden.

Diverse werkzaamheden

Er wordt verder nog gewerkt aan:


- aanduidingsborden naar de parkeergarage en het stadhuis;


- een klok in de bushalte bij het kantongerecht;


- een informatiezuil bij de parkeergarage;


- het terugplaatsen van het oorlogsmonument;


- het plaatsen van een hekwerk bij de kolk, nabij de bibliotheek.

De werkzaamheden worden geraamd op f. 205.000,00.

Deel: ' Terneuzen vergadert over afwerking plangebied Steenen Beer '
Lees ook