CNV

Terpstra (CNV): Kabinet doet zelfmoordpoging

CNV-voorzitter Doekle Terpstra over
SUWI:

'Zelfmoordpoging kabinet'

'Als het kabinet zijn plannen over de uitvoering van de WW en WAO doorzet, probeert het zelfmoord te plegen.' Dit zegt CNV-voorzitter Doekle Terpstra in een woedende reactie op de voorstellen van minister De Vries, vanavond tijdens een ledenbijeenkomst in Goes. 'Het economisch succes van ons land is gebaseerd op overleg tussen werkgevers en werknemers. De sociale partners gedragen zich mede verantwoordelijk voor wat er in dit land gebeurt. Maar in het voorstel van De Vries wordt ons zelfs maar de geringste
medeverantwoordelijkheid ontnomen. Dit leidt tot een langdurige verstoring tussen het kabinet en de sociale partners. Kortom, een poging tot zelfmoord van de bovenste plank.'

Terpstra: 'Het CNV heeft zich altijd verantwoordelijk geweten voor werknemers-verzekeringen. In de wijze waarop het CNV tegen taken van de vakbeweging aankijkt, is dit een kerntaak. Blijkbaar vindt het kabinet het niet nodig dat werknemersorganisaties meepraten over werknemersverzekeringen. De vakbeweging moet zich blijkbaar van het kabinet beperken tot het stellen van looneisen. En dat zullen we ook doen.'

De rol van de sociale partners wordt op landelijk niveau teruggebracht tot een onduidelijke adviesrol. Op bedrijfsniveau is er in het nieuwe plan alleen een rol als ondernemers daarmee instemmen. Terpstra: 'Het is van den zotte dat de vakbeweging na honderd jaar opnieuw voor een plaats moet vechten bij de uitvoering van werknemersverzekeringen.'

'Het CNV zal op korte termijn een beslissing nemen over het opschorten van deelname aan alle besturen en organen van de sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid. Het heeft immers geen zin om in het licht van het kabinetsplan nog langer verantwoordelijkheid te dragen en zo eventueel medeverantwoordelijk te worden voor de invoering van het nieuwe voorstel.
Het plan van De Vries leidt tot een gigantische reorganisatie waardoor de betrokken werknemers jarenlang in onzekerheid zullen verkeren. Terwijl de dienstverlening aan de cliënten niet zal verbeteren. Voor het CNV is dit onacceptabel.'


---------------------------------------------

Voor de sociaal-economische redactie en politieke redactie: CNV-voorzitter Doekle Terpstra: 06 - 51335671;
CNV-voorlichter Karin Jansen: 030 - 2913707 (w), 033 - 4556855 (p) of 06 - 53400399.

19 nov 99 17:02

Deel: ' Terpstra (CNV) Kabinet doet zelfmoordpoging '
Lees ook